Van babyboomers tot generatie Z samen op de werkvloer

Van babyboomers tot generatie Z samen op de werkvloer

In de huidige krappe arbeidsmarkt is medewerkers vinden en houden vaak een uitdaging. Ondernemingen en organisaties die investeren in werkbaar werk en erin slagen om jong en oud samen in te zetten hebben een belangrijke troef in handen. Werkbaar werk zorgt voor minder ziekteverzuim en maakt werken tot het pensioen voor de meesten haalbaar. In juni verzorgde de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid een gastcollege over werkbaar werk voor jong en oud binnen de opleiding Veiligheidskunde van de Hogeschool UCLL Diepenbeek. De SERV organiseerde intersectoraal ‘De Generatiebril’, een online workshop met Pascal Roskam van Hogeschool Gent over generatieverschillen op de werkvloer.

Hoezo behoor ik tot de babyboomers?

UCLL studenten kregen stellingen over jong en oud voorgelegd, zoals “Jongeren en ouderen verschillen niet, het gaat over verschillende persoonlijkheden.” Deze zorgden voor een pittige discussie. De studenten bekeken ook een aantal getuigenisfilmpjes van op de werkvloer en herkenden heel wat situaties vanuit hun eigen job. Een zelfscan over generatieverschillen deed beseffen dat je meestal niet alle kenmerken van jouw generatie hebt en je soms meer aansluiting vindt bij een andere leeftijdsgroep. Zo kan bijvoorbeeld een dertiger zich meer herkennen in de babyboomgeneratie.

Werkbaar werk voor jong en oud

De presentatie over werkbaar werk bij jong en oud toonde dat extra aandacht hebben voor bepaalde leeftijdsgroepen nuttig kan zijn, maar dat het vooral draait om in te zetten op werkbaar werk voor iedereen. Geen overmatige werkstress, motiverend werk, voldoende leerkansen en een goede werk-privébalans, daar wordt de hele organisatie beter van. Zijn er dan helemaal geen verschillen tussen jongeren en ouderen? Toch wel, maar deze zijn beperkt. 50-plussers hebben minder ondersteuning van de leidinggevende en minder leerkansen. Investeren in die ondersteuning, minder routinewerk en meer autonomie zijn te nemen acties voor deze groep. De UCLL studenten gingen voor hun eigen organisatie na welke acties het werk werkbaar kunnen maken. Op basis van de informatie uit de vorming maakten ze een eerste analyse, ze formuleerden prioriteiten en stelden een plan van aanpak op.

Kwaliteiten en irritaties

Tijdens de online workshop ‘De Generatiebril’ deelde Pascal Roskam een aantal inzichten over generaties. Via break-outrooms discussieerden deelnemers uit heel wat sectoren over de verschillende generaties: wat bewonderen we (kwaliteiten) en wat zouden we willen veranderen (irritaties)? Deelnemers kwamen tot vergelijkbare stereotypen, maar sommigen herkenden zich helemaal niet in hun eigen generatiegroep. “Mijn ouders waren ondernemers en ik heb vooral hun manier van leven meegekregen”, reflecteerde een deelnemer die zich als jongere eerder in de oudere generatie herkende. Uit deze oefening blijkt ook dat je makkelijker eigenschappen kan benoemen van generaties die verder van je eigen leeftijdsgroep afliggen.

Zet die andere bril op en ga in gesprek

Verschillen tussen jong en oud leiden soms tot miscommunicatie en moeilijk samenwerken. Maar die verschillen kunnen ook een voordeel zijn. Je beschikt over meer informatie, je kan problemen vlotter oplossen, je kan ervaring en kennis makkelijker delen én borgen. Generaties kijken door een andere bril naar situaties. Ze delen dezelfde waarden maar ze drukken ze anders uit. Die andere bril opzetten, leidt tot meer dialoog en samenwerking. Medewerkers leren kennen kan alleen maar door die andere bril op te zetten en in gesprek te gaan om elkaar echt te begrijpen. Leidinggevenden en collega’s die in gesprek gaan en zich kunnen inleven in de leefwereld van medewerkers komen sneller tot verbindende communicatie en kunnen makkelijker in teams samenwerken.

Meer info en zelf aan de slag

Ga zelf verder aan de slag via de Toolbox Jongeren.

Inzicht, sensibiliserende filmpjes en scans over generatieverschillen vind je bij de Generatiebril.
Lees hier meer over de werkbaarheid van jong en oud. Meer cijfers vind je in de online datatool van werkbaar werk, waarbij je kan filteren op leeftijd. Deze voor zelfstandige ondernemers vind je hier.

Nood aan verdere begeleiding of opleiding? Je sectorfonds helpt je graag verder.