Werkbaar werk heeft te maken met de kwaliteit van werk. Werkbaar werk is werk dat boeit en je laat groeien. Het is werk dat in balans is met je privéleven. Je krijgt er niet teveel stress van en je wordt er niet ziek van. Kortom: een werkbare job, dat is een fijne job die je lang kan volhouden!

Wil je aan de slag gaan rond werkbaar werk?

Klik op onze thema’s en kom meer te weten over hoe je kan werken met goesting, leidinggeven met klasse, leren om te groeien en goed kan organiseren.

 

Werken met goesting

 • Werkstress en burn-out voorkomen
 • Gezond en veilig werken
 • Tot aan je pensioen werken
 • Jong en oud inzetten

 

 

Leidinggeven met klasse

 • Coachend leidinggeven
 • Verbindend communiceren
 • Doordacht delegeren
 • Medewerkers motiveren

 

 

Leren om te groeien

 • Competenties en talent ontwikkelen
 • Al doende leren
 • Tijd maken voor opleiding
 • Kennis delen via netwerken

 

 

Goed organiseren

 • In teams werken
 • Afwisseling en autonomie inbouwen
 • Werk en gezin combineren
 • Het Nieuwe Werken toepassen
 • Netwerken uitbouwen

 

Wil je zelf training geven rond werkbaar werk?

Bij elk deelthema vind je een train-de-trainer module. Dit kan je inspireren en op weg helpen om zelf training te geven rond dit specifieke thema. Kijk zeker naar onze tools en goede voorbeelden. Veel succes!

zelf training geven

Hoe meet je de werkbaarheid van werk?

De SERV-Stichting Innovatie & Arbeid organiseert een driejaarlijkse werkbaarheidsmeting bij een grote groep Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers. Via deze schriftelijke enquête meten we vier aspecten van arbeidskwaliteit:

 • werkplezier
 • werkstress
 • leermogelijkheden
 • balans tussen werk en privé

Gezien de metingen al gebeuren sinds 2004 bij de werknemers en sinds 2007 bij de zelfstandige ondernemers hebben we een goed zicht op de evolutie van werkbaar werk in Vlaanderen.

Wat maakt werk werkbaar?

Of je werk werkbaar is, heeft te maken met de werkdruk, de emotionele belasting van het werk en hoe veilig en gezond je werk is. Ook hoeveel afwisseling en autonomie je hebt en ondersteuning je krijgt, bepaalt mee de werkbaarheid en dus de kwaliteit van je werk.

Hoe werkbaar is werk in Vlaanderen?

Benieuwd hoe werkbaar het werk in Vlaanderen is en hoe de werkbaarheid evolueert?

In de datatool werkbaar werk vind je alle cijfers over werkbaar werk bij werknemers en zelfstandige ondernemers. Via de tool kan je de resultaten van de verschillende metingen verkennen, zoeken per bedrijfssector, beroepsgroep, enz.

 
 

Bron: Werkbaarheidsmonitor Werknemers, 2019

 
 

Bron: Werkbaarheidsmonitor Zelfstandige ondernemers, 2019

Op basis van de Werkbaarheidsmetingen maakt de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid ook heel wat deelrapporten op o.a. over grensoverschrijdend gedrag, leermogelijkheden, leidinggeven, risico op burn-out, haalbaarheid om tot het pensioen te werken, tevredenheid van zelfstandigen enz.Nog vragen of suggesties?

Heb je een vraag, een suggestie of een goed voorbeeld om te delen? Laat het ons weten en contacteer ons via het contactformulier.

Achtergrond

De werkbaarheidsmonitor is een instrument dat sedert 2004 driejaarlijks de werkbaarheid of de kwaliteit van de jobs meet van de werknemers en de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen. Het doel is een informatiebron te zijn voor de Vlaamse regering, de Vlaamse sociale partners, sectororganisaties, verantwoordelijken voor het welzijn op het werk en andere geïnteresseerden.

De werkbaarheidsmonitor kwam er op initiatief van de Vlaamse sociale partners die met de Vlaamse regering afgesproken hebben dat ze willen streven naar meer kwaliteitsvolle jobs. Die afspraken zijn concreet gemaakt in het zogenaamde Toekomstpact voor Vlaanderen (Pact 2020). De Stichting Innovatie & Arbeid kreeg de opdracht om de werkbaarheid in Vlaanderen cijfermatig in beeld te brengen.