Feiten en cijfers over werkbaar werk

Feiten en cijfers over werkbaar werk

Duik zelf in de cijfers en grafieken

Raadpleeg de cijfers van het onderzoek van de SERV | Stichting Innovatie & Arbeid en vergelijk over de jaren heen.

Recente publicaties over werkbaar werk

  • Wat maakt werk werkbaar voor werknemers?

    In het rapport 'Wat maakt werk werkbaar?' belichten we de factoren uit de arbeidssituatie die een invloed uitoefenen op de vier werkbaarheidsknelpunten, en dus in hoeverre ze de werkbaarheid van jobs bepalen.In het rapport over de Vlaamse werknemers…
  • Wat maakt werk werkbaar voor zelfstandige ondernemers?

    In het rapport 'Wat maakt werk werkbaar?' belichten we de factoren uit de arbeidssituatie die een invloed uitoefenen op de vier werkbaarheidsknelpunten, en dus in hoeverre ze de werkbaarheid van jobs bepalen.In het rapport over de zelfstandige…
  • Methodologie Vlaamse werkbaarheidsmonitor

    Dit rapport presenteert de methodologische achtergrondinformatie bij de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Met dit meetsysteem en de achterliggende driejaarlijkse (sinds 2019 vierjaarlijkse), grootschalige survey bij werknemers en zelfstandige…