Feiten en cijfers over werkbaar werk

Feiten en cijfers over werkbaar werk

Duik zelf in de cijfers en grafieken

Raadpleeg de cijfers van het onderzoek van de SERV | Stichting Innovatie & Arbeid en vergelijk over de jaren heen.

Recente publicaties over werkbaar werk

  • Werkbaar werk in de zorg- en welzijnssector 2023

    Zowat de helft (50,5%) van de werknemers in de zorg- en welzijnssector heeft werk zonder werkbaarheidsknelpunten. Zij hebben werk waarvan je niet overspannen raakt, dat werkplezier verschaft, kansen biedt op bijblijven en voldoende ruimte laat voor…
  • Grensoverschrijdend gedrag op het werk 2023

    Een kwart van de werknemers en bijna een op de zes zelfstandige ondernemers in Vlaanderen geeft bij de werkbaarheidsmeting 2023 aan dat ze in de afgelopen 12 maanden op de werkplek het slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij kan…
  • Wat maakt werk werkbaar voor werknemers?

    In het rapport 'Wat maakt werk werkbaar?' belichten we de factoren uit de arbeidssituatie die een invloed uitoefenen op de vier werkbaarheidsknelpunten, en dus in hoeverre ze de werkbaarheid van jobs bepalen.In het rapport over de Vlaamse werknemers…