Feiten en cijfers over werkbaar werk

Feiten en cijfers over werkbaar werk

Duik zelf in de cijfers en grafieken

Raadpleeg de cijfers van het onderzoek van de SERV | Stichting Innovatie & Arbeid en vergelijk over de jaren heen.

Recente publicaties over werkbaar werk

  • Belastende arbeidsomstandigheden bij werknemers in Vlaanderen

    Een terugblik op 15 jaar werkbaarheidsmonitor leert ons dat de belasting tijdens het werk toeneemt. Vooral sinds 2013 zien we een stijging van de werkdruk, van de emotionele belasting en ook van de fysieke belasting. Deze situatie zet de…
  • Uitdagingen voor werkstresspreventie op ondernemingsniveau

    Ondernemingen kunnen met goede werkstresspreventie de werkdruk doen dalen. Uit interviews met bevoorrechte getuigen blijkt dat vooral een geïntegreerde en langlopende aanpak in alle lagen van de organisatie het beste werkt, in tegenstelling tot…
  • Evolutie van de werkdruk

    In dit rapport nemen we de werkdruk onder de loep. We gebruiken hiervoor de werkbaarheidsmetingen van de SERV gestart in 2004. Zowat vier op de tien werknemers (37,6%) en een kleine helft van de zelfstandige ondernemers (46,1%) rapporteert in 2019…