Cijfers werkbaarheidsmeting werknemers

Cijfers werkbaarheidsmeting werknemers

Duik zelf in de werkbaarheidscijfers voor de werknemers via de vier dashboards hieronder. De cijfers zijn het resultaat van een vierjaarlijkse meting bij een representatieve staal van de Vlaamse werknemers.

Werkbaarheidsindicatoren werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans

Een werkbare job is een job waarbij je niet overspannen of ziek wordt, die boeiend en motiverend is, die kans biedt op bijleren en die voldoende ruimte laat voor het privéleven.

Via het onderstaande dashboard krijg je een zicht op hoe het met de vier werkbaarheidsindicatoren werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans gesteld is onder de Vlaamse werknemers. Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar, sector, leeftijdsgroep, beroepsgroep, ondernemingsgrootte, gender en arbeidstijd.

Het tweede dashboard zoomt verder in op de vier werkbaarheidsindicatoren werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar, sector, leeftijdsgroep, beroepsgroep, ondernemingsgrootte, gender en arbeidstijd.

Risicofactoren in de arbeidssituatie

Er zijn een aantal risicofactoren in de arbeidssituatie die een invloed uitoefenen op de vier bovenstaande werkbaarheidsindicatoren. Ze bepalen dus mee of een job werkbaar is of niet. Via onderstaand dashboard krijg je zicht op hoe het gesteld is bij de Vlaamse werknemers met zes risicofactoren: hoge werkdruk, emotionele belasting, routinematig werk, gebrek aan autonomie, belastende arbeidsomstandigheden en onvoldoende steun van de directe leidinggevende.

Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar, sector, leeftijdsgroep, beroepsgroep, ondernemingsgrootte, gender en arbeidstijd.

Verloop, ziekte en doorwerken tot pensioenleeftijd

Werkbaar werk is niet alleen belangrijk voor de werknemer zelf. Ook de ondernemingen en de samenleving plukken er de vruchten van. Een werknemer met werkbaar werk kijkt in mindere mate uit naar een andere baan en is minder afwezig door ziekte. Ook vinden werknemers met een werkbare job het vaker haalbaar om door te werken tot de pensioenleeftijd.

In onderstaand dashboard krijg je zicht op hoe het bij de Vlaamse werknemers gesteld is met verloop, ziekte en doorwerken tot pensioenleeftijd. Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar.