Scans werkbaar werk

Werkbaar werk in kaart brengen is vaak de eerste stap om een preventiebeleid op te starten. Meten is weten. Een vragenlijst, een checklist of een meer participatieve methode helpt om problemen duidelijker af te bakenen. 

Op deze pagina vind je een niet-exhaustieve lijst die je kan inspireren om de tool te kiezen die het beste bij jouw onderneming of organisatie past.

Heb jij zelf een scan in de aanbieding die in deze lijst thuishoort? Download het aanvraagformulier en stuur het ingevuld naar tseymoens@serv.be of cvigna@serv.be. Na controle voegen we de scan toe, of nemen we contact op wanneer we nog meer informatie nodig hebben.

Footsteps Impact Survey»

 • begeleiding
 • steun
 • participatief
 • betalend

De Footsteps Impact Survey toont welke factoren een invloed hebben op de werkbaarheid van het werk. Via een online medewerkersbevraging meet de scan de werkbaarheid van het werk, en vier aspecten die deze werkbaarheid bepalen (werkontwerp, leiderschap, HR-praktijken, contextfactoren). Een organisatiepsycholoog analyseert de data en verwerkt die tot een rapport op maat van de organisatie met concreet advies, inclusief toelichting voor een stuurgroep van de organisatie in een interactieve workshop. De Footsteps Impact Survey heeft een versie voor bedienden, alsook een verkorte versie specifiek voor arbeiders.

Employee experience »

 • begeleiding
 • participatief
 • betalend

Employee experience (EX) valt het beste uit te leggen als de medewerkersbeleving binnen een organisatie. Medewerkersbeleving gaat verder dan alleen tevredenheid en stelt met name de emotie die wordt ervaren centraal. Een onderzoek naar medewerkersbeleving gebeurt evidence-based: medewerkers ontvangen wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten. Als u weet wat uw personeel écht bezig houdt en motiveert, kunt u verbeteringen doorvoeren waarbij medewerkers betrokken zijn bij uw organisatie. Excap begeleidt u in dat proces.

Medewerkersbevraging »

 • begeleiding
 • participatief
 • betalend

Een gebruiksvriendelijke, wetenschappelijk onderbouwde bevraging (op basis van het Job Demands-Resources model) die op korte tijd aanduidt hoe het écht met je medewerkers gaat. Het stelt je in staat om daadkrachtige acties te ondernemen met impact voor de medewerkers én de organisatie.

Weerbaar-o-meter »

 • begeleiding
 • participatief
 • betalend

Korte vragenlijst, digitaal of op papier om weerbaarheid en veerkracht bij zorgmedewerkers in kaart te brengen. Ontwikkeld tijdens de coronapandemie in woonzorgcentra in samenwerking met Caritas West-Vlaanderen en ondertussen gebruikt in de brede zorg- en welzijnssector. Model bestaat uit 4 hefbomen: weerbaarheid, optimisme, grenzen stellen en flexibiliteit.

Whealthy Workplace Company Scan »

 • begeleiding
 • participatief
 • betalend

In 120 vragen worden 5 stepstones van een gezondheids- en welzijnsbeleid doorgelicht. Via diepte-interviews worden sleutelkwesties verder bevraagd. De company scan wordt aangevuld met een rondgang door de organisatie. Een focusgroep werkt op basis van alle elementen een plan/beleid uit met concrete acties om gezondheid en welzijn te verbeteren. Heel goed combineerbaar met de Howfit Analyse van Springbok Coaching.

HOWFIT analyse »

 • begeleiding
 • participatief
 • betalend

In de HOWFIT analyse brengen alle medewerkers hun eigen situatie wat betreft de 7 dimensies van een gezonde levensstijl in kaart. Dit geeft een fantastisch beeld van de behoeften in de organisatie. Ideaal om als basis voor een projectplan gezondheid en welzijn en om nadien de vinger aan de pols te houden (STAYFIT analyse). De HOWFIT Analyse kan online gebeuren of tijdens een Kick-offmeeting. Heel goed combineerbaar met de Whealthy Workplace Company Scan van Springbok Coaching

Werkbaar werk is werk dat motiveert, plaats laat voor creativiteit en leerkansen biedt. Werk ook zonder overmatige werkstress én met een evenwichtige balans werk-privébalans. Werkbaar werk gaat over gezondheid, over opleidingen, tot een open communicatiecultuur. Op welke vlakken scoort je bedrijf goed? Waar kan het beter? Met deze vragenlijst ontdek je het op 15 minuten tijd. Je ontvangt een persoonlijk rapport. LOGOS helpt je met gratis tips en tools om het werkbaar werk in je bedrijf naar een nóg hoger niveau te tillen.

Burn-outing »

 • begeleiding
 • betalend

Website die het taboe rond bun-out bij zelfstandige ondernemers wil doorbreken. Bevat een korte zelftest, getuigenissen, blogs, infobrochure over financiële gevolgen en aanbod van coaching.

Wellfie »

 • begeleiding
 • steun

Deze online tool van IDEWE geeft jou als werkgever snel en eenvoudig een totaalbeeld van het werkvermogen binnen jouw onderneming. Wellfie helpt het werkvermogen bij de medewerkers te verbeteren, zodat zij zo lang mogelijk productief en met zin aan het werk blijven.

HR Scan Brighthouse »

 • begeleiding
 • participatief
 • betalend

De HR Scan van Brighthouse brengt het personeelsbeleid van jouw organisatie in kaart. Het doet dat via een kwantitatieve en kwalitatieve werknemersbevraging. De HR Scan bevraagt 12 dimensies van een sterk HR-beleid met aandacht voor o.a. wellbeing, personal growth en leiderschap. Zowel sterktes als pijnpunten en opportuniteiten voor verbetering worden gedetecteerd. Alles wordt gerapporteerd in een grondig en uitgebreid adviesrapport.

Werkenergieanalyse »

 • begeleiding
 • participatief
 • betalend

De werkenergieanalyse brengt de bevlogenheid (competentie, toewijding, energie) in kaart en geeft een inzichtelijk en meetbaar resultaat. Met als ultieme doel: prestaties verhogen, ziekteverzuim bestrijden en meer tevreden werknemers! Met de werkenergieanalyse krijg je inzicht in het werkbaar werkbeleid op groeps-, team- of organisatieniveau. De individuele online vragenlijst geeft inzicht in 12 indicatoren. Een bedrijfscoach concretiseert de groei- en ontwikkelpunten in een prioriteitenplan. Hiermee kan de organisatie een toekomstig beleid gericht op duurzame inzetbaarheid uitwerken. De werkenergieanalyse wordt aangeboden door Stebo en Alternatief vzw.

Organisatiescan »

 • steun
 • participatief
 • betalend

Op basis van hun HR-scan ontwikkelde Alimento een organisatiescan voor voedingsbedrijven. De afname wordt gedaan door een dienstverlener met financiële ondersteuning door Alimento. Niet online beschikbaar. Voor meer informatie neem contact op met Alimento.

Vragenlijst die ingaat op 8 aspecten van het personeelsbeleid met behulp van 11 meerkeuzevragen. Je krijgt een eerste beeld van de sterktes en werkpunten voor de organisatie. Inclusief gratis begeleiding en feedback.

MVO Scan »

 • begeleiding

Deze scan bevat verschillende thema's: arbeidsorganisatie, welzijn op het werk, goed werkgeverschap, klantgerichtheid en ecologische aspecten. Er is een light (15') en full (60') versie. Scan is op maat, per domein en het resultaat is een overzicht van sterke en zwakke punten wat betreft duurzaamheid van jouw organisatie.

OIRA »

 • begeleiding

OIRA, ofwel ‘Online Interactive Risico Assessment. Een gebruiksvriendelijke, web-based tool om risicobeoordelingen te maken over veiligheids- en gezondheidsrisico's in een bepaalde sector. Op maat van micro en kleine ondernemingen. In Vlaanderen: kappers, hout, bouw, horeca, schoonmaak, bakkers, podiumkunstenlocaties en productiegezelschappen, parken en tuinen, autocars en autobus.

Prevent check »

 • begeleiding

Hoe pakt jouw bedrijf of organisatie preventie en welzijn op het werk aan? Vul PreventCheck in en ga na hoe jouw bedrijf scoort op het vlak van preventie en welzijn op het werk en wat je kan verbeteren. Onmiddellijk resultaat per domein, rapport kan je opvragen.

Werkbaarheidsscan »

 • begeleiding
 • steun

De scan is een online tool, specifiek voor de sector van de dienstenchequebedrijven en bestaat uit een 3 vragenlijsten, gericht op het intern personeel, de huishoudhulpen en de klanten. Op deze manier heeft de scan een 360° beeld over de job van de huishoudhulpen in jouw bedrijf.

NOVA – WEBA »

 • begeleiding

Deze handleiding beschrijft een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de NOVA-WEBA. Hoe gebruik je de vragenlijst, wat is de wetenschappelijke verantwoording. De NOVA-WEBA leent zich bij uitstek voor een risico-inventarisatie en -evaluatie op het vlak van psychische belasting.

Een vragenlijst die meet welke fysieke belasting jij ervaart en in welke materiële omstandigheden jij werkt, hoeveel last jij hebt van werkdruk en hoe goed jij ermee kan omgaan. Geeft een beeld van de fysieke en emotionele werkbelasting van verzorgenden.

Werkmeter »

 • begeleiding
 • betalend

Werkmeter is een instrument van Workitects dat welzijn op het werk analyseert. Het vertrekpunt is een werknemersbevraging die focust op jobinhoud en arbeidsorganisatie. Beide zijn bepalend voor de manier waarop iemand zich op het werk voelt en hoe goed je in staat bent om dat werk uit te voeren.

Welzijnswijzer »

 • steun
 • betalend

Met de WelzijnsWijzer van Securex meet je hoe jouw organisatie scoort op welzijn en ontdek je wat de sterktes en zwaktes zijn van het welzijnsbeleid. Met die informatie kan je een welzijnsplan opstellen.

Ergoscan »

 • begeleiding
 • steun
 • betalend

De Ergoscan is ontwikkeld door Prevent samen met Alimento. Tijdens een bedrijfsbezoek voert een Prevent ergonoom observaties uit en voert gesprekken met operators en leidinggevenden op basis van de scan. Je krijgt direct feedback over vastgestelde knelpunten en concrete oplossingen. Achteraf volgt een meer uitgebreid rapport. De nadruk ligt op ergonomische aspecten van de situatie en de risico's op musculoskeletale aandoeningen.

Psychosociale aspecten kunnen mede aan de oorzaak liggen van een arbeidsongeval. Met deze checklist kan je de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten verifiëren en objectiveren. Zo kan je een betere analyse van het ongeval maken. In geval van een ernstig arbeidsongeval kan je deze informatie gebruiken voor het invullen van het omstandig verslag in het kader van het toezicht op het welzijn op het werk.

Psychosociaal welzijn in KMO’s »

 • begeleiding
 • participatief

Deze brochure bevat concrete tips en vragenlijstjes over hoe je als werkgever kan omgaan met problemen die jij of je werknemers kunnen tegenkomen, zoals stress, privéproblemen, conflicten, enz. Deze “EHBO-kit” kan jou helpen om deze thema's bespreekbaar te maken met je werknemers en om de situatie in kaart te brengen. Op maat van KMO’s en ZKO’s uit verschillende sectoren.

Psychosociale belasting – SOBANE »

 • begeleiding
 • participatief

Met de SOBANE-strategie wordt de problematiek rond psychosociale problemen in het globaal kader van de werkomstandigheden bekeken. Men gebruikt hiervoor de participatieve opsporingsmethode Déparis. Het geheel van risico's gerelateerd aan werkzones, technische organisatie tussen de werkposten, omgevingsfactoren en psychosociale aspecten wordt hiermee geëvalueerd.

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een zelfbeoordelingsvragenlijst om burn-out te meten. Je kan de BAT gebruiken voor individuele diagnostiek, voor screening en voor benchmarking in organisaties. Naast de standaard BAT (voor mensen die aan het werk zijn of tot voor kort waren) is er ook een algemene versie voor wie al langer niet meer aan de slag is.

VVBA »

 • begeleiding
 • betalend

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar work-engagement, motivatie, organisatieklimaat, werkorganisatie, psychosociale arbeidsbelasting en (mentale) gezondheid.

Energiebarometer »

 • begeleiding
 • steun
 • betalend

De energiebarometer brengt je team in gesprek over ‘energiegevers’ en ‘energievreters’ op het werk. Wat motiveert hen, wat verveelt hen. Over de werkdruk die wordt ervaren, over talenten en over de teamspirit. De energiebarometer geeft aan wat gevoeld wordt, maar soms moeilijk in woorden kan worden uitgedrukt of gewoonweg niet ter sprake komt.

Een reflectie- en actie-instrument om werk te maken van een duurzaam personeelsbeleid. Met dit instrument kan je als KMO bedrijfsleider nagaan in welke mate jouw bedrijf een leerkrachtige werkomgeving is. Je kan individueel een betere kijk krijgen op het lerend en ‘goesting genererend’ vermogen van jouw bedrijf. Ook bruikbaar als leidraad van een gezamenlijk verbeteringsproces.

De VOW - QFT is een meetinstrument om de werkbaarheid door medewerkers in kaart te laten brengen. Zes modules: psychosociale factoren, fysieke arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, werkcapaciteit en intentie om op de job te blijven. Ontwikkeld door de KU Leuven (H. De Witte en G. Notelaers), beschikbaar via FOD WASO.

Met de checklist kan je nagaan of het takenpakket ervoor zorgt dat werknemers permanent leren tijdens het werk. Voor bedrijven, coaches/lijnverantwoordelijken en personeelsverantwoordelijken die de werkposten of functies in de onderneming willen analyseren op de intrinsieke leermogelijkheden.

Werkbaar Werk Scan »

 • begeleiding
 • betalend

De Werkbaar Werk Scan is een wetenschappelijk onderbouwde online bevraging die de werkbaarheid van je organisatie in kaart brengt via een helder analyserapport. Het rapport geeft inzicht in wat goed gaat en waar de werkpunten liggen. Deze analyse kan dienen als leidraad voor een actieplan richting meer ‘werkbaar werk’ voor jouw organisatie. De scan kan uitgevoerd worden in teams of organisaties vanaf 5 personen. De scan is een product van COACHINGENT.

De vragenlijst over het werkvermogen of de WAI peilt naar de mate waarin je als werknemer in staat bent om jouw werk uit te (blijven) oefenen. De vragenlijst onderzoekt hoe het ‘werkvermogen’ wordt beïnvloed door je individuele capaciteiten én door de arbeidssituatie waarin je werkt.