Ontwikkeld door
Onderzoekers KU Leuven (J. Deprez, T. Besieux en M. Euwema) en E. Hendrickx van BDO Human Capital met steun van ESF Vlaanderen

Versterken van dialoog tussen generaties

Toolbox die de dialoog tussen jonge medewerkers en hun leidinggevende wil versterken via o.a. tools, workshops, oefeningen. Gemaakt op basis van onderzoek bij -30 jarigen. Echter de vaardigheden en tests die besproken worden kunnen ook relevant zijn voor oudere medewerkers.

Context

In de pers verschijnen vaak tegenstrijdige boodschappen: jongeren zijn veeleisend en ambitieus, of lui en ongeïnteresseerd; hebben hoge verwachtingen, of willen vooral zo weinig mogelijk werken.

HR verantwoordelijken en leidinggevenden proberen zich aan te passen aan deze tegenstrijdige boodschappen, maar weten niet goed hoe.

Op basis van een analyse van alle generatiestudies van de laatste zestig jaar kan je stellen dat de meeste stereotypen zowel over ouderen als jongeren eerder fabeltjes zijn dan een juiste weergave van de realiteit. 

Jongeren vandaag blijken geen fundamenteel andere dingen te verwachten dan jongeren van vroeger. Medewerkers en leidinggevenden stimuleren om een open dialoog met elkaar op te bouwen is de beste manier om deze negatieve stereotypering te overwinnen.”

Concreet materiaal

Aan de hand van de digitale toolbox krijgen jonge medewerkers, leidinggevenden teams en HR medewerkers handvaten aangereikt om de dialoog samen op te starten of te onderhouden over de generaties heen. Elk onderdeel voor medewerkers heeft een tegenhanger voor leidinggevenden. Leiding geven is namelijk een dynamiek tussen volgen en leiden, of van geven en nemen.

Gebruikers kunnen individueel aan de slag, of in team. Een HR roadmap licht toe hoe je de toolbox kan integreren in bestaande HR praktijken.

De toolbox bevat allerlei online testjes bv. over Hoe volg ik? Ben jij een generatiedenker? Welk soort volgers heb ik?. Je vindt er ook stellingen voor groepsdiscussies, vragenlijsten om individueel of in groep in te vullen, stappenplannen, enzovoort.

Alle materiaal vind je op toolbox jongeren.