Hoe werk je een doordacht ziekteverzuimbeleid uit?

Met een doordacht beleid rond ziekteverzuim beperk je het absenteïsme en de kosten die dat met zich meebrengt. Deze vijf tips helpen je om zo'n beleid vorm te geven.

1. Ontwikkel een visie op ziekteverzuim

Waarom wil je een ziekteverzuimbeleid voeren? Wat is je visie op ziekteverzuim? Wat zijn de doelstellingen (die je kan uitdrukken in een streefcijfer) van je ziekteverzuimbeleid? Communiceer hierover met je leidinggevenden en werknemers, zo toon je dat je verzuim ernstig neemt.

2. Ontwerp heldere procedures en richtlijnen

Hoe moeten werknemers zich ziek melden? Bij wie? Wanneer? Maak heldere afspraken over contact tijdens ziekte en welke stappen de werknemer en de onderneming nemen bij werkhervatting. Leg uit hoe en wanneer er sprake is van controle en ziekteverzuimgesprekken.

3. Verzamel cijfers over ziekteverzuim

Cijfers over ziekteverzuim helpen je om de situatie te analyseren en je beleid erop af te stemmen. Neemt het ziekteverzuim toe of af? Zijn er afdelingen met afwijkende cijfers? Komt een bepaald verzuim vaker voor? Via je sectororganisatie kan je cijfers ook benchmarken.

Volg de cijfers regelmatig op. Zo kan je nagaan of acties een impact hebben op de cijfers.

Sta stil bij de kosten van ziekteverzuim. Er zijn directe kosten zoals gewaarborgd loon, maar ook de vervanging van de zieke werknemer, problemen met productie of klanten hebben een financiële impact.

Breng ziekteverzuim in kaart

Om ziekteverzuim te voorkomen moet je eerst weten hoe de situatie is in jouw onderneming. Zes cijfers kunnen je daarbij helpen. Lees meer over hoe je ziekteverzuim in kaart brengt.

4. Voorkom ziekteverzuim

Iedereen kan ziek worden. En wie ziek is, blijft best thuis om te genezen. Ziekteverzuim kan echter ook met het werk verband houden. Belastende arbeidsomstandigheden, conflicten, moeilijke werk-privébalans, te hoge werkdruk of te veel stress, moeilijke klanten … kunnen redenen zijn waarom werknemers zich afwezig melden. In deze omstandigheden is het niet verstandig om enkel in te zetten op streng sanctioneren. Inzetten op preventie is dat wel.

5. Re-integreer langdurig zieken

Bepaal in je ziekteverzuimbeleid hoe je langdurig zieke werknemers zal re-integreren. Wie heeft welke rol wanneer werknemers langdurig uitvallen en wanneer ze re-integreren? Hoe hou je contact en ondersteun je werknemers? Hoe kunnen werknemers terug aan de slag? Expliciteer verwachtingen en verlaag zo de drempels om terug te keren.