5 tips om ziekteverzuim te voorkomen

Ziekteverzuim heeft impact op de organisatie én de financiën van je onderneming. Ga met deze 5 tips aan de slag.

1. Volg risico’s op

Breng risico’s in het werk op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart en werk een plan van aanpak uit. Zorg dat je risicoanalyse up-to-date is, zeker als het werk verandert. Doe hiervoor beroep op je bedrijfsarts en interne/ externe preventiedienst. Praat hierover met je werknemers en leidinggevenden.

2. Zet in op werkplezier

Werknemers die werkbaar werk hebben, zijn productiever, maken minder fouten en zijn minder vaak ziek. Wie met plezier komt werken en wie voldoende steun krijgt van de leidinggevende, is ook beter bestand tegen de gevolgen van stress. Ga in gesprek met je werknemers over hoe je werk kan maken van meer werkplezier.

3. Werk samen

Geef ruimte aan je interne preventieadviseur en CPBW. Betrek hen bij het opvolgen van werkplekken en zorg voor voldoende ruimte om verbetervoorstellen te doen. Ga in kleine ondernemingen direct in gesprek met je werknemers.

4. Investeer in opleiding

Volg opleiding over verzuimbeleid. Verbeter met opleiding en coaching het welzijn van je werknemers op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Leer je leidinggevenden hoe ze in gesprek gaan met werknemers voor, tijdens en na ziekte.

5. Maak werk van re-integratie

Communiceer over hoe langdurig zieken terug aan de slag kunnen. Dat verlaagt de drempel om te re-integreren. Zorg voor actuele functiebeschrijvingen: wat moeten werknemers doen en welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Op die manier kan je sneller aangepast werk aanbieden wanneer werknemers terug aan de slag gaan. Lees meer over het werk hervatten na langdurige ziekte.