Weg met de autoritaire dirigent!

Nu jobs steeds complexer worden, staan ook leidinggevenden voor andere uitdagingen. Een leidinggevende is niet langer een dirigent die het orkest in één richting aanstuurt, maar wel een deel van een team dat goed samenwerkt. Met een coachende leidinggevende wordt werk een stuk werkbaarder.

Ontdek feiten, werkbare tips en jouw toolbox

Wist jij dit al?
5 feiten over hoe goed leidinggeven werkbaar werk oplevert

1

Voldoende steun krijgen van een leidinggevende heeft een positieve impact op veel vlakken.

Medewerkers die zich gesteund voelen door hun leidinggevende zijn minder frequent ziek, zoeken vier keer minder vaak ander werk en geven substantieel vaker aan dat doorwerken tot het pensioen haalbaar is. Word je niet goed gecoacht dan heb je drie keer meer risico op motivatieproblemen en leertekorten en dubbel zoveel risico op werkstressklachten en onevenwicht in de werk-privébalans.

2

1 op de 10 medewerkers ervaart wel eens pesterijen op het werk.

Verbindend communiceren zorgt ervoor dat pestgedrag minder de kop kan opsteken.

3

Verbindend communiceren leidt tot beter leidinggeven.

Conflicten komen minder vaak voor, zijn sneller bespreekbaar en gevonden oplossingen zijn meer gedragen door iedereen.

4

Medewerkers met motiverend werk melden zich minder vaak ziek.

Daarnaast overwegen ze acht keer minder om van job te veranderen, en ook werken tot aan het pensioen wordt 40% beter haalbaar.

5

In Vlaanderen hebben bijna acht op de tien medewerkers een motiverende job.

Of je man of vrouw bent, je leeftijd en welk beroep of welke functie je uitoefent, bepalen mee of je een motiverende job hebt.

Werkbare tips
5 tips om goed te communiceren, delegeren en motiveren

TIP! Ga na of de cultuur van je bedrijf of organisatie coachend leidinggeven toelaat.
Lees meer

Een coachende manier van leidinggeven kan maar een duurzaam effect hebben als dit ook past binnen de cultuur van je bedrijf of organisatie.

TIP! Werk aan een vertrouwensband tussen leidinggevenden en werknemers.
Lees meer

Stel daarnaast ook samen met de medewerker een plan op, bijvoorbeeld gebaseerd op het GROW-model. Hierin neem je op: Welke problemen zijn er? Waar willen we naartoe werken? Welke opties of mogelijke oplossingen zijn er? Welke acties nemen we? Wat spreken we concreet af?

TIP! Zoek verbinding op formele en informele momenten.
Lees meer

Zowel op formele als informele momenten praten met medewerkers bevordert de verbindende communicatie in je organisatie. Bouw voldoende van deze twee momenten in in je werkroutines.

TIP! Maak goede afspraken over het delegeren van taken..
Lees meer

Om doordacht te delegeren heb je goede afspraken nodig. In het overdragen en doorspreken van de taken moet je voldoende tijd steken. Heldere afspraken over wat je wanneer verwacht zijn belangrijk. De werkdruk mag niet verschuiven van de ene naar de andere medewerker.

TIP! Zoek naar manieren om je medewerkers te motiveren..
Lees meer

Vertrek vanuit hoe je het werk organiseert, hoe je leidinggeeft, hoeveel autonomie en regelmogelijkheden je biedt en hoeveel ruimte er is om te leren.

Jouw toolbox voor leidinggeven en communiceren

Deze tools helpen je op weg!

Bij Reynaers geven ze leiding met klasse