Werkstress en burn-out voorkomen

 

Hoe pak je werkstress en burn-out best aan in je onderneming?

Werkstress en burn-out bespreekbaar maken

 • Deel informatie over werkstress en burn-out op je intranet.
 • Start in je bedrijf een campagne over waar en bij wie werknemers informatie vinden en raad kunnen vragen (tip: je sectorfonds heeft hiervoor zeker materiaal).
 • Sensibiliseer om inzicht te geven in de oorzaken en gevolgen van stress en burn-out.
 • Leer werknemers om hun eigen werksituatie te analyseren. Hoe maken ze de oorzaken die ze zien binnen hun job bespreekbaar met hun leidinggevende? Hoe kunnen ze hun eigen veerkracht versterken?

Met het EHBBO zakboekje maak je stressklachten en burn-out bespreekbaar met alle betrokkenen en leer je alles over de do’s en don'ts.

Ga met je werknemers in gesprek over hun werkbalans. Wat geeft energie, wat zijn energievreters? Gebruik hiervoor Mijn werkbalans.

Op de website Ik voel met goed op het werk vind je allerlei tools, wettelijke verplichtingen, welzijnsactoren en goede voorbeelden rond werkstress en burn-out. Van preventie tot werk hervatten.

Leer signalen herkennen

 • Organiseer voor HR, leidinggevenden en werknemers een opleiding over hoe je signalen van werkstress en burn-out kan herkennen.
 • Zorg dat werknemers bij iemand terecht kunnen als ze signalen bij zichzelf of collega’s herkennen. Dat kan hun leidinggevende zijn, een neutrale vertrouwenspersoon, een vakbondsafgevaardigde, een collega. Het is belangrijk dat werknemers met iemand kunnen praten op het moment dat zich een probleem voordoet. Ontdek wie je kan helpen.

Kijk kritisch naar hoe je het werk organiseert

 • Zorg voor een stressverlagende werkomgeving. Je verplichtte risicoanalyse kan je hierin gidsen. Niet simpel, maar veel efficiënter op lange termijn.
 • Wees kritisch over de afgesproken deadlines. Leg uit hoe en waarom de deadline werd bepaald. Ga na of er ruimte is om een meer realistische deadline voor te stellen. Betrek het team zoveel mogelijk in deze discussie. Dat zorgt vaak voor het gevoel “we gaan voor die extra inspanning”.
 • Bespreek met je afdeling hoe taken evenwichtig kunnen worden verdeeld. Hou rekening met competenties, talenten en voorkeuren. Ga voor de juiste match.
 • Denk na over de inrichting van je werkplekken. Zijn ze ideaal voor het werk dat moet gedaan worden? Kunnen werknemers geconcentreerd werken? Stimuleert de inrichting contact en samenwerking (als dat nodig is voor de opdracht)? Is de werkplek ergonomisch ok?
 • Zijn de werkprocessen effectief en efficiënt voor het werk dat moet gedaan worden? Stimuleren ze samenwerking en afstemming? Zijn er fases in het proces die vaak fout lopen?

Sta stil bij je eigen rol

 • Denk na over druk die je zelf als werkgever of leidinggevende creëert. Welk voorbeeldgedrag stel je, wat is de invloed van jouw gedrag op je personeel? Laat je coachen om je zelfinzicht te verhogen. Vraag feedback aan je werknemers.
 • Geef in je preventiebeleid voldoende aandacht aan de rol van de leidinggevende. Die is de sleutelfiguur om werknemers bewust te maken van de risico’s, te stimuleren tot zelfzorg en om hen op te vangen bij beginnende stressproblemen.
 • Zorg voor duidelijke en gezamenlijk gedragen doelstellingen voor het team. Wat bindt hen? Wat hebben ze samen te realiseren? Van daaruit kan je inzoomen op ieders rol. Wat wordt er juist verwacht, wat zijn de verantwoordelijkheden, en hoe zal er samengewerkt worden in de groep of met andere afdelingen om de doelstellingen te behalen?