Hoe werk je beter samen?

Als je samenwerkt dan voer je met meerdere mensen één bepaalde taak of opdracht uit. Slaag je erin om goed en efficiënt samen te werken dan is de sfeer in de groep prima, voelt iedereen zich prettig en zet je puike resultaten neer. Het loont dus om voldoende aandacht te besteden aan hoe je efficiënt kan samenwerken. Niet alleen als je voor een werkgever werkt, maar ook als zelfstandige ondernemer.

Bouw aan vertrouwen

Vertrouwen is de basis van een goede samenwerking. Probeer de anderen te begrijpen en neem hun standpunten en bezorgdheden serieus. Vertrouwen opbouwen begint bij jezelf. Je bouwt aan vertrouwen door afspraken na te komen en eerlijk te communiceren als het niet lukt.

Neem je tijd om de ander te begrijpen. Oordeel niet, maar luister. Zo leer je hoe iemand denkt en handelt. Dat schept vertrouwen en meer bereidheid om elkaar te helpen. En dat komt de samenwerking alleen maar ten goede.

Erken het talent van de ander

Jij hebt unieke talenten maar anderen hebben die ook. Je kunt niet overal even goed in zijn. In een samenwerkingsverband vul je elkaar aan. Al die unieke talenten samen maken één sterk team. Dat begint bij het herkennen, erkennen en waarderen van de talenten en bijdragen van de anderen. Zo motiveer je elkaar en haal je het maximum uit de samenwerking. Lees meer tips hoe je kan samenwerken en iedereen het gevoel geeft erbij te horen.

Wees flexibel

Om goed samen te werken, moet je bereid zijn om je aan te passen aan veranderende situaties en om compromissen te sluiten als dat nodig is.

Onduidelijkheden zijn ruis op de samenwerking en maken flexibiliteit moeilijk. Zorg er dus voor dat iedereen weet welke doelstellingen jullie willen behalen. Stel heldere doelen, bepaal wat ieders verantwoordelijkheden zijn en zorg ervoor dat iedereen de planning kan opvolgen. Leg problemen, nieuwe uitdagingen en wijzigingen direct op tafel. Zo kan iedereen mee op zoek naar oplossingen en zich aanpassen wanneer dat nodig is.

Werk aan conflicten

Probeer conflicten op te lossen door ze uit te spreken en samen naar oplossingen te zoeken.

Wat je geeft, krijg je terug. Wees eerlijk, oprecht en transparant. Dat zorgt voor een veilige omgeving waar iedereen zorgen durft te bespreken en waar je samen problemen kan oplossen.

Durf door te vragen wanneer zaken niet goed lopen. Zo begrijp je elkaar beter, leer je bij en los je samen problemen op.

Wees je ook bewust van jouw gedrag. Dat bepaalt in grote mate hoe anderen op jou reageren. Herken en erken je eigen gedrag én het gedrag van de ander. Zo voorkom je conflicten en versterk je de samenwerking.

Waarom inzetten op goed samenwerken?

Een goede samenwerking draagt bij aan een efficiëntere, productievere en aangenamere werkomgeving.

Je presteert beter

Door samen te werken combineer je verschillende expertises en perspectieven om tot betere resultaten te komen. Je leert elkaars werk beter kennen. Je kan taken beter op elkaar afstemmen en misverstanden vermijden.

Je leert meer

Samenwerken biedt de kans om nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen door te observeren, samen problemen op te lossen en te leren van anderen.

Je ben meer betrokken

Mensen voelen zich meer betrokken bij het werk als ze samenwerken aan gezamenlijke doelen.

Je verbetert de sfeer

Een samenwerkingsgerichte omgeving bevordert een positieve en productieve sfeer.