Hoe laat je iedereen erbij horen en zichzelf zijn op het werk?

Hoe kijk jij?

Wees je ervan bewust dat jouw manier van kijken naar dingen, slechts één van de vele is. Je kunt veel misverstanden vermijden door je zelfbewustzijn te verhogen en je bewust te zijn van de bril die je ophebt (= je referentiekader). Hierover praten zorgt ervoor dat hetgeen jij vanzelfsprekend vindt, duidelijk wordt. Die communicatie is de deur naar inclusie.

Discriminatie herkennen

Ontdek met Ik discrimineer niet … nietwaar? hoe je discriminatie kan herkennen, want het kan subtiel aanwezig zijn in de onderneming.

Ga constructief in dialoog

Sta open voor de eigenheid van je collega’s en stimuleer de dialoog hierrond. Zie en benoem de verschillen zonder oordeel te vellen en zet een constructieve dialoog in met de andere. Geef aan wat je ziet, het gevoel dat dit jou geeft, wat je nodig hebt en wat jij verwacht van je collega. Ga in dialoog. Welke verwachtingen zijn er, impliciet en expliciet?

Zelfevaluatie inclusief gedrag

Zelfevaluatie van inclusief gedrag is een korte vragenlijst van Febelfin. Heb je al eens stil gestaan bij hoe je zelf functioneert? Soms ben je je niet altijd bewust van hoe je de zaken aanpakt. Deze tool helpt je je eigen gedrag te evalueren aan de hand van acht verschillende situaties.

Hoe zeg je iets?

Wees je ervan bewust dat wat overkomt van de boodschap die je brengt, slechts beperkt bepaald wordt door de inhoud ervan, door wat je zegt. Een groot aandeel is toe te schrijven aan hoe de boodschap gebracht wordt; aan je verschijning (je gelaatsuitdrukking, oogcontact, gebaren …) en aan hoe je dingen zegt (intonatie, de snelheid waarmee je spreekt …). De 'hoe' bewuster inzetten, versterkt inclusie.

Iedereen heeft vooroordelen

Weet dat iedereen een referentiekader maar ook vooroordelen heeft. We hebben allemaal onze eigen kijk op dingen. Ons brein is een machine die systematisch naar conclusies springt om de grote hoeveelheid informatie en input aan te kunnen. Soms bewust, maar heel vaak ook onbewust. En die onbewuste zijn vaak de lastigste.

Wees jezelf!

Ben je introvert of meer extravert? Wees je hiervan bewust. Ben jij iemand die stil is tijdens vergaderingen? Het delen van jouw visie maar ook van je gevoel kan een relevante inbreng zijn in de groep. Als je je niet veilig voelt om dit te doen, bespreek dit dan toch met je leidinggevende of eventueel met je team. Wat is voor jou nodig om hiertoe ruimte te maken?