Hoe organiseer je motiverende jobs in jouw onderneming?

In deze tip lees je meer over aspecten die bijdragen tot motiverende jobs zoals de rol van autonomie, verbinding en leerkansen.

Organiseer de juiste autonomie

Autonomie betekent niet dat werknemers kunnen doen wat ze willen. Het betekent wel dat je werknemers een duidelijk kader aanreikt waarin ze autonoom een aantal beslissingen kunnen nemen. Hoe organiseer je de juiste autonomie?

Ga voor volwaardige jobs

Iemand die heel de dag hetzelfde doet volgens strikte procedures, problemen doorschuift naar een chef, weinig contact heeft met collega’s en slechts over zeer summiere informatie beschikt, haalt weinig motivatie uit het werk. Ga na of jobs meer zijn dan alleen uitvoerende taken. Hebben werknemers voldoende voorbereidende en ondersteunende taken?

Met de checklist Keeping Up Competence krijg je een goed beeld over wie wat doet in een team of afdeling. Deze checklist is een goede start om met je werknemers in gesprek te gaan over motivatie.

Pas jobs aan

Doe aan jobcarving en pas de inhoud van de job aan naargelang de competenties, talenten en behoeftes van je werknemers. Je kan aanpassingen doen van taken, de rollen die er zijn in de job of welke werkrelaties relevant zijn voor die job. Dit vraagt ook dat rollen en verwachtingen duidelijk zijn. Door helderheid te bieden, weten werknemers en leidinggevenden wat hun doelstellingen en prioriteiten zijn en kunnen ze hun werk daarop afstemmen.

Maak teams zelfstandiger 

Bespreek en bekijk of er ruimte is om de organisatie zo te structureren, zodat er minder afhankelijkheid is tussen afdelingen en de teams zelfstandiger kunnen werken. Duik in de huidige werkprocessen en ga na hoe dit anders kan. Vraag de medewerkers hiervoor naar hun ideeën en voorstellen. 

 

Kies voor een verbindende werkomgeving

Richt slim in en stimuleer informele momenten 

Kies voor een inrichting van de werkplek die uitwisseling en overleg stimuleert: wat zijn looplijnen, hoe bewegen werknemers in de ruimte? Hoe kan je het werk beter op elkaar afstemmen? Is er ruimte voor overleg en samen problemen oplossen? Voorzie voldoende informele momenten: bij de koffie, aan de printer, in de gang, gezamenlijk vervoer naar een klant. Investeer tijd en middelen in een goede werksfeer, stimuleer een gezonde afwisseling van informele en formele momenten op het werk.   

Ondersteun leidinggevenden 

Ondersteun je leidinggevenden bij het inzetten op autonomie, verbinding en competentie. Bespreek met hen verbeterpunten en bekijk wat je als organisatie kan doen.

Breng mensen samen 

Creëer samenhorigheid op organisatieniveau door mensen bij elkaar te brengen. Organiseer activiteiten die werkgerelateerd zijn en daarnaast ook activiteiten om elkaar beter te leren kennen buiten de werkcontext.

Organiseer een lerende werkomgeving 

Map de talenten 

Breng talenten van je personeel in kaart. Voorzie opleidingen en andere ontwikkelmogelijkheden voor hen, laat medewerkers deelnemen aan lerende netwerken.

Wissel uit over afdelingen heen 

Organiseer intervisies over de afdelingen heen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je kan ook lerende netwerken organiseren binnen de onderneming.

 

ABC-model

Een manier om naar motivatie in ondernemingen te kijken is het ABC-model dat gebaseerd is op de zelfdeterminatietheorie.

Waarom is het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd aan het werk zijn in jouw onderneming?

Door in te zetten op motiverend werk, kan je het ziekteverzuim en personeelsverloop in jouw team binnen de perken houden. Zowel ziekteverzuim als personeelsverloop brengen vaak heel wat organisatorische en financiële gevolgen met zich mee. Als je erin slaagt om je team te motiveren dan help je deze gevolgen mee voorkomen. Een motiverende job is werk dat je graag doet en boeiend vindt.