Hoe motiveer je je team?

Geef je team meer autonomie  

Autonomie gaat over controle. Werknemers willen graag controle over zichzelf en hun omgeving. Ze doen dat door hun zaken zo goed mogelijk te regelen. De mogelijkheden die mensen hebben om dat te kunnen doen, noemen we regelmogelijkheden of autonomie. Teamleden met voldoende autonomie delen hun werk zelf in en lossen problemen op. Lees meer over hoe je teams en teamleden meer autonomie kan geven. 

Versterk de verbinding in je team

Verbondenheid gaat over relaties tussen teamleden, met jou als leidinggevende, met klanten, met leveranciers. Met deze tips maak je werk van meer verbondenheid, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.  

Verduidelijk het gemeenschappelijke doel 

Maak duidelijk wat de reden van bestaan is van het team, wat jullie betekenen voor de klant, de andere afdelingen … Bespreek met je team hoe je samen dat doel wil realiseren.

Communiceer verbindend

Wees oprecht geïnteresseerd in je teamleden, maak tijd voor een-op-eengesprekken. Stimuleer transparant en opbouwend communiceren binnen het team. Geef zelf het goede voorbeeld. Wanneer je een idee van een teamlid niet goed vindt, leg uit waarom. Lees de tips over verbindend communiceren

Doe dingen samen

Organiseer groepsactiviteiten. Dat kan buiten de werkomgeving zoals een teambuilding, samen de handen uit de mouwen steken voor een goed doel ... Het kan ook in de werkcontext, bv. door als team problemen op te lossen. 

Doe een check-in 

Start je teamvergaderingen met een check-in. Dat is een korte oefening om ontspannen en gemotiveerd aan een vergadering te beginnen.

Check-in

Met deze check-in kan je een vergadering starten. Het is een krachtige en eenvoudige oefening die iedereen de ruimte geeft om iets te zeggen en de vergadering goed te starten. 

Steek tijd in de onboarding van nieuwe teamleden

Zorg dat je goed voorbereid bent om nieuwe teamleden te onthalen. Maak een onboardingplan. Duid een meter of peter aan voor nieuwe medewerkers. Zo zorg je voor een warm welkom en help je de nieuwkomer om de job en het team te leren kennen. 

Checklist onboarding

Een onthaalperiode bestaat uit veel facetten. Iedereen speelt hierin een rol: jij als leidinggevende, de nieuwe werknemers, eventuele peter of meter of mentor. Om het overzicht te bewaren, is een onthaalchecklist handig. Gebruik hiervoor deze handige leidraad of de toetsinglijst Goed onthaald, is goed begonnen van UNIZO.

Zet ontwikkeling centraal in je team

Ontwikkelen van competenties en talenten gaat over teamleden die zich bekwaam voelen om taken tot een goed einde te brengen, samen oplossingen te vinden en flexibel in te spelen op nieuwe uitdagingen. Met deze tips kunnen teamleden hun competenties en talenten inzetten en ontwikkelen.

Detecteer en maak tijd voor de nodige opleidingen 

Ken de competenties en talenten van je teamleden en zoek naar mogelijkheden om deze zoveel mogelijk in te zetten. Zorg voor opleiding wanneer nodig en voorzie hiervoor voldoende tijd. Dit hoeft niet per se een klassikale training te zijn. Teamleden kunnen ook veel van collega’s leren door met hen mee te lopen of door zelf te proberen.

Fleximatrix

Als je de talenten van je team in kaart brengt, zie je niet alleen welke competenties in voldoende mate aanwezig zijn maar ook waar er eventueel nog tekorten zijn. Een Fleximatrix is een handige tool om de talenten van je team in kaart te brengen. Bespreek dit overzicht met je teamleden. Zo weten teamleden bij wie ze terecht kunnen en voor wie ze zelf een steun kunnen zijn.  

Organiseer ontwikkelingsgesprekken

Maak tijd om regelmatig een gesprek te voeren met elk van je teamleden over hun ontwikkeling. Wees oprecht geïnteresseerd. Zoek met hen mee naar mogelijkheden om te oefenen en competenties en talenten te ontwikkelen. Zorg ervoor dat ze hiervoor de nodige tijd en ruimte kunnen nemen en bespreek de voortgang. 

Geef duidelijkheid en feedback 

Wees duidelijk over wat je van het team en de teamleden verwacht en welke verantwoordelijkheid iedereen heeft. Geef zoveel mogelijk positieve feedback over de vaardigheden van je teamleden. Reik werkpunten aan. Doe dit zonder oordeel maar vanuit de intentie om hen te laten groeien. 

Gericht feedback geven

Leer hoe je feedback geeft. Geef je teamleden meer inzicht in hun sterke of zwakke punten. Geef daarom gericht feedback.

Zie fouten als leerkansen 

Bespreek fouten en dingen die niet goed lopen. Ga met het team op zoek naar oorzaken en werk samen aan oplossingen.  

Toon vertrouwen

Heb vertrouwen in je team en de manier waarop zij de doelstellingen realiseren. Neem bezorgdheden weg door naar je teamleden te luisteren. Neem de taken die je hebt toevertrouwd aan het team niet terug maar ondersteun als er problemen zijn.

Bouw mee aan het competentiebeleid binnen de onderneming 

Gebruik de functiebeschrijvingen en competentieprofielen om taken binnen het team beter op elkaar af te stemmen en om een ontwikkelingsplan voor je teamleden uit te werken. Koppel terug naar de onderneming wanneer functiebeschrijvingen en competentieprofielen achterhaald zijn of aanpassingen nodig zijn.

Scan@werkplek

Wil je stilstaan bij jouw rol in de ontwikkeling van teamleden? Wil je daarover in gesprek gaan met HR of je werkgever? Gebruik dan de scan@werkplek.

Waarom is het belangrijk om je team te motiveren?

Door in te zetten op motiverend werk, kan je het ziekteverzuim en personeelsverloop in jouw team binnen de perken houden. Zowel ziekteverzuim als personeelsverloop brengen vaak heel wat organisatorische en financiële gevolgen met zich mee. Als je erin slaagt om je team te motiveren dan help je deze gevolgen mee voorkomen.

Een motiverende job is werk dat uitdagend is en doet een beroep op je eigen kennen en kunnen. Jouw teamleden zijn dan enthousiast over hun werk en ervaren werkplezier. Ze voelen zich betrokken door de inhoud van de job. Het werk is boeiend en ze zien er niet tegenop om hun werkdag te starten. Het verbetert de fysieke en mentale gezondheid van je team, het helpt bij het concentreren en het uitvoeren van het werk. Een motiverende job maakt werken tot aan het pensioen meer haalbaar.