4 tips voor een uitstekende relatie met je baas

Werknemers met een coachende en ondersteunende leidinggevende hebben minder werkstress, meer werkplezier en meer leerkansen. Maar wat is jouw rol in deze relatie? Deze tips belichten enkele belangrijke aspecten.

 

1. Investeer in de relatie met je baas

Ook aan een professionele relatie moet je werken. Beide partijen hebben daarin een rol te vervullen. Als de verstandhouding goed zit, is het voor iedereen prettiger werken.

Wat kan jij doen om de band met je baas en de samenwerking te versterken? 

 • Hou voor ogen dat je baas ook maar een mens is. Niet elke dag is top en de dingen lopen soms stroef. Toon begrip en geef ook aan wanneer je zelf in een dipje zit.
 • Ken en begrijp de doelen, prioriteiten en verwachtingen van je baas. Zijn er onduidelijkheden vraag er dan naar.
 • Zijn jouw doelstellingen en takenpakket duidelijk? Weet je waarop je afgerekend wordt? Spreek hierover met je baas om alles zo helder mogelijk te krijgen.
 • Manage de verwachtingen van je baas. Geef duidelijk aan hoe ver je met een opdracht staat, wat de volgende stappen zijn. Zijn er problemen? Geef dan aan wat je zelf kan doen en wat je nodig hebt van je baas. Zo ben je duidelijk en kan je problemen voorkomen.

Door te investeren in de relatie met je baas, ga je op termijn makkelijker je plan kunnen trekken, zelf meer knopen kunnen doorhakken en oplossingen vinden. Mag een baas dan niet kritisch zijn? Toch wel, maar ook dankbaar voor wat je doet. Een goede baas geeft erkenning, respect en waardering, telkens opnieuw. En dat is veel makkelijker om te geven en te ontvangen als het snor zit tussen jou en je baas.

Wat voor werknemer ben jij? Ben jij kritisch of eerder mild? Ben je eerder rustig of actief? Wil je meer inzicht in jouw profiel? Doe de test en ontdek hoe jij je rol als medewerker opneemt.

2. Vraag feedback

Vraag zelf naar feedback bij de start van een opdracht of taak, tijdens de uitvoering en wanneer het resultaat er is. Zo is meteen duidelijk wat er van je verwacht wordt en welke doelen je moet realiseren. Je maakt het je baas ook makkelijker om te helpen wanneer je ergens vastloopt.

Ben je niet tevreden over de gang van zaken op het werk, over de taken die je krijgt of de manier van werken, spreek erover met je baas. Als je dat moeilijk vindt, kan je ook terecht bij collega’s, de personeelsdienst, de vakbond indien aanwezig, een vertrouwenspersoon of iemand in je netwerk.

Als je feedback geeft, speel dan de bal, niet de persoon:

 • Let erop dat je feedback niet oordelend is, overkomt als persoonlijke kritiek of een aanval.
 • Geef feedback gericht op oplossingen: wat kan anders en hoe, welke alternatieven zouden kunnen werken
 • Geef feedback vanuit jezelf (ik-boodschap).
 • Maak het onderscheid tussen wat feitelijk gebeurde en wat dat met jou deed (je interpretatie, impact op je gevoel) of met de situatie (het gevolg).
 • Check altijd of de andere je begrijpt.
 • Sta open om feedback te ontvangen.
 • Denk eraan ook je waardering uit te spreken over dat wat goed loopt.
Vind je het moeilijk om feedback te geven aan je leidinggevende? Weet je leidinggevende wat jij van hem of haar verwacht? Gebruik deze vragenlijst om samen het gesprek aan te gaan. Kan je nog meer tips gebruiken? Volg dan het stappenplan 'In zeven stappen naar een goed gesprek met je baas' dat je bij tip 3 over verbindend communiceren vindt.

3. Communiceer verbindend

Verbindend communiceren is de boodschap overbrengen op een heldere, opbouwende en respectvolle manier. Je past het gesprek aan naargelang de situatie waarin je je bevindt. Gesprekspartners luisteren op een actieve, empathische manier naar elkaar. Ze begrijpen beter wat de andere bedoelt of waar deze naar toe wilt in het gesprek.

Enkele tips voor een verbindend gesprek met je baas:

 • Geef je volle aandacht, neem een geïnteresseerde houding aan.
 • Luister om de ander te begrijpen, niet om te bedenken wat je zal antwoorden.
 • Stel vragen. Geef geen oplossingen of leg niet uit wat jij ervan vindt als de ander dit niet aan je vraagt.
 • Let op hoe je vragen stelt. Er zijn vaak meer oplossingen mogelijk bij een probleem. Dring je eigen mening niet op.
 • Verdraag stiltes in het gesprek. Weersta de drang om ze op te vullen.
 • Laat emoties toe, zowel bij jezelf als bij de ander. Verberg of minimaliseer ze niet, maar benoem ze. Herhaal wat je de ander hoort zeggen om er zeker van te zijn dat je het goed hebt begrepen.
 • Vat samen, dit brengt structuur in het gesprek.

Stappenplan naar een goed gesprek met je baas

Wat denkt jouw baas ervan? Elke leidinggevende heeft zijn of haar stijl van leidinggeven. Iedereen legt een eigen focus en heeft eigen sterktes. Maar met deze sterktes komen ook een aantal valkuilen mee. Ontdek hoe jij en je baas beter kunnen omgaan met deze valkuilen.

4. Blijf professioneel

Een professionele relatie vraagt om professioneel gedrag. Beheers je emoties. Dat lijkt normaal maar is tijdens de waan van de dag vaak best moeilijk. Soms gaan mensen door het lint, soms maken mensen zich onzichtbaar en hopen ze dat dat de problemen wel zullen overwaaien.

Een baas geeft bijna altijd de voorkeur aan rechtstreekse feedback. Liever meteen weten wat er aan de hand is dan het via via te moeten horen. Zo’n gesprekken zijn niet altijd makkelijk. Blijf je vastzitten in je emoties, zoek dan hulp (bij een collega, een vertrouwenspersoon) om je weer op weg te helpen.