Hoe bouw je een goed beleid uit voor opleiding en ontwikkeling van je medewerkers?

Medewerkers met voldoende leermogelijkheden hou je langer aan boord, zijn breed inzetbaar, en bieden een oplossing bij moeilijk in te vullen vacatures. Ook zorgen ze ervoor dat jouw organisatie behendig kan omgaan met allerhande veranderingen. Met onderstaande tips geef jij je opleidings- en ontwikkelingsbeleid vorm.

 

Streef naar een positieve en verankerde leercultuur!

Medewerkers leren bij in formele opleidingen, maar ook tijdens informele gesprekken met collega’s, of door deelname aan lerende netwerken. Om de interesse hiervoor aan te wakkeren is het belangrijk dat in jouw organisatie een positieve leercultuur heerst, waarin nieuwsgierigheid, kennis delen en experimenteren wordt gestimuleerd. Zorg er voor dat medewerkers dit als een volwaardig deel van hun takenpakket zien, waarvoor ze ook de nodige waardering krijgen.

Hiernaast is het belangrijk dat de positieve leercultuur verankerd is. Opleiding en ontwikkeling moet centraal staan in verschillende aspecten van de employee journey. Geef er dus voldoende aandacht aan in onder andere je onthaalbeleid, loopbaanbeleid en feedbackcultuur. Werk eventueel wel met persoonlijke ontwikkelingsplannen of besteed systematisch aandacht aan ontwikkeling tijdens functioneringsgesprekken.

Ontwikkel een gebalanceerd opleidings- en ontwikkelingsbeleid

Hoe zet je nu de eerste stappen richting de uitbouw van een opleidings- en ontwikkelingsbeleid?

  • Leg eerst de krijtlijnen vast: Wie is verantwoordelijk voor de uitbouw van het opleidingsbeleid? Welke tijd en middelen worden hiervoor vrijgemaakt?
  • Bepaal de opleidingsbehoeften en koppel deze aan doelstellingen: Welke competenties zijn er nodig om de huidige en toekomstige doelen van de organisatie te kunnen bereiken? Welke competenties zijn reeds aanwezig in het team en waar liggen nog groeikansen? Hoe kan je bestaande initiatieven versterken en nieuwe initiatieven stimuleren? Betrek medewerkers en leidinggevenden bij deze oefening. Hierdoor krijgt jouw opleidings- en ontwikkelingsbeleid de nodige draagkracht.
  • Toets vervolgens de opleidingbehoeften op haalbaarheid en stel prioriteiten.
  • Zorg voor variatie in het aanbod: sommige opleidingen hebben tot doel de organisatie klaar te maken voor komende veranderen, anderen richten zich dan weer tot de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Heb oog voor beide.
  • Geef medewerkers voldoende ruimte om deel te nemen aan opleidingen. Plan de opleidingen in op momenten die haalbaar zijn voor de individuele medewerker en het team.
  • Ieder zijn leerstijl: er bestaan verschillende opleidingsvormen en deze zullen niet allemaal voor iedereen werken. Denk aan het verschil tussen formeel leren via opleidingen, sociaal leren via lerende netwerken of gerichte coaching, en werkplekleren in de dagelijkse praktijk. Pas het aanbod aan aan de behoeften van je medewerkers.
  • Maak een gerichte keuze tussen verschillende opleidingsmogelijkheden. Evalueer na afloop stelselmatig de resultaten van de opleiding en de impact ervan op de werkplek.

Ben je op zoek naar bestaande opleidingsmogelijkheden? Laat je inspireren door de lijst op: www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/financiering-en-advies/opleiding