6 tips om je talenten en competenties voluit in te zetten

Investeren in jouw competenties en talenten zorgt dat je je huidige job goed en efficiënt blijft doen. Onderzoek toont aan dat je je hierdoor ook meer gewaardeerd, betrokken en gemotiveerd voelt. Kan je jouw competenties en talenten verder ontwikkelen dan ben je vaker tevreden over je job. We geven een aantal tips om je talenten en competenties voluit in te zetten. 

 

1. Onderzoek wat je echte talenten zijn

Je boekt meer succes door je talenten te versterken dan door veel energie te steken in een vaardigheid die je niet goed ligt. Hoe doe je dat, je echte talenten ontdekken?

Enkele tips:

  • Luister wat anderen zeggen over waar je goed in bent, terwijl je het zelf misschien niet zo bijzonder vindt. 
  • Ga na wat je doet zonder al te veel moeite. Wat lijkt vanzelf te gaan?  
  • Bedenk waarmee je ‘eindeloos’ kunt bezig zijn en de tijd uit het oog verliest. Dat zijn vaak echte talenten. 
  • Welke waarden vind je belangrijk in je werk? Sluiten je waarden aan bij de omgeving waar je werkt?
Met de werkwaardentest breng je jouw werkwaarden in kaart. In de test kies je telkens tussen twee werkwaarden. In de uitslag van deze test wordt aangegeven in welke mate bepaalde werkomgevingen het beste aansluiten bij jouw werkwaarden.

2. Vraag zelf naar feedback

Maak een lijstje van de dingen waar je beter in wil worden en vraag een collega of leidinggevende om hier speciaal op te letten. Reserveer tijd om hun feedback te bespreken.  

3. Kies je partner in crime

Zoek voor jezelf een coach of mentor. Dit kan iemand op het werk zijn of een externe persoon. Zoek iemand die je vertrouwt, waar je een klik mee hebt, waar je iets van kan leren en die er niet voor terugschrikt je ‘moeilijke’ of confronterende vragen te stellen. 

4. Investeer in jezelf

Wat zou je nog graag (beter) willen weten, kennen, kunnen? Lees daarover boeken, luister naar podcasts, woon lezingen bij of volg opleidingen over iets dat jij interessant vindt of waarover je meer wilt weten. Check het aanbod van opleidingsinstellingen en sectorfondsen. Ga na of je in aanmerking kom voor VOV-dagen of een opleidingscheque. Bekijk een aantal opleidingsmogelijkheden bij het onderdeel Wegwijs op deze website.

Wil je meer weten over jezelf. Wat je drijft, waar je goed in bent, waar je nog aan kan werken? De VDAB verzamelde online tests om dit te onderzoeken.

5. Doe iets!

We leren het meest door dingen te doen. Eens je helder hebt welke competenties en talenten je wilt ontwikkelen, zoek dan naar mogelijkheden om te oefenen. Dat kan door meer focus te leggen op bepaalde aspecten in je job (vb. presentaties geven, nieuwe collega’s begeleiden of coachen, een nieuwe machine bedienen, mee nadenken over betere procedures of productieflow …), of door tijdelijk een project op te nemen, of door een collega te vervangen tijdens de vakantie …

6. Praat erover

Praat met je leidinggevende (bv. tijdens een functioneringsgesprek) over welke competenties en talenten jij meer wilt inzetten, verder wilt ontwikkelen, wilt doorgeven aan collega’s. Bespreek na een opleiding met je leidinggevende hoe je nieuw geleerde dingen kan toepassen op het werk.