4 tips om je job als leidinggevende of zelfstandige ondernemer werkbaar te houden

Als leidinggevende of zelfstandig ondernemer heb je verschillende doelstellingen: de zaak runnen, voldoende klanten en opdrachten binnenhalen, een team motiveren, kortom je taak is “de boel laten draaien”. De vele verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat er soms werk op de plank blijft liggen, met nog meer en strakkere deadlines als gevolg. Werknemers, collega’s, of relaties binnen je netwerk kunnen je helpen door taken tijdelijk of voor langere tijd over te nemen.

1. Investeer in relaties en netwerken

Laat anderen je helpen om jouw doelen te behalen want vele handen maken licht werk. Maar hoe doe je dat? Hulp vragen, krijgen en geven lukt makkelijker bij bestaande relaties die goed zitten. Maak tijd en investeer in relaties en netwerken, zowel binnen als buiten het team of de onderneming.

Wellicht maak je nu al deel uit van een groot netwerk, soms zonder het goed te beseffen of het ten volle te benutten. Om zicht te krijgen op je relaties en waarvoor je deze zou kunnen inzetten, maak je een overzicht. Je brengt in kaart wie je waarmee kan helpen en wie/wat er nog ontbreekt.

In de trainersmodule over netwerken uitbouwen vind je een sjabloon en instructies over hoe je tot een SWOT-kaart kan komen van het netwerk van je onderneming. Doe de oefening samen met andere leidinggevenden of zaakvoerders om elkaar te inspireren.

Deze analyse laat vervolgens toe om jouw netwerk en relaties doelgericht verder uit te bouwen:

 • Neem deel aan opleidingen, netwerk- en sectoractiviteiten. Probeer op voorhand al zicht te krijgen op wie er zal deelnemen. Je kan er tijdens de activiteit een gesprek mee aanknopen of nadien contact mee opnemen om de aansluiting te vinden.
 • Een netwerk geef je ook vorm door zelf alert te zijn op toenadering van andere partners of collega’s. Misschien komt het je niet altijd uit, of heb je te weinig tijd, probeer toch altijd tijd te maken voor vragen of interesses die tot bij jou komen. Het kan een interessante partner voor de toekomst zijn.

Om deze relaties te nadien onderhouden focus je je niet alleen op de taken die gedaan moeten worden, maar ook op de relatie zelf: zowel tijdens als na het werk. Dit zorgt voor veiligheid en een vertrouwensband, wat je nodig hebt om eventuele problemen, kwetsbaarheden, groeipunten en successen bespreekbaar te maken. Lees meer over hoe je vertrouwen opbouwt en beter samenwerkt.

2. Delegeer doordacht

Ben jij iemand die niet makkelijk loslaat omdat het dan fout kan lopen of omdat het sneller gaat als je het zelf doet? Delegeren is inderdaad niet altijd zo simpel. Met deze tips kan het lukken:

 • Durf werk uit handen geven.
 • Geef de juiste taken door.
 • Communiceer helder over wat je verwacht en maak afspraken.
 • Laat taken zelfstandig uitvoeren en kijk niet voortdurend mee over de schouders.
 • Wees je ervan bewust dat de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat wel bij jou blijft liggen. Je laat los, maar blijft geëngageerd.

Ben je op zoek naar meer informatie over doordacht delegeren? Neem dan ook ons trainingsmateriaal over dit topic door.

3. Geef extra aandacht aan de werk-privébalans

Voor leidinggevenden en zelfstandige ondernemers is het houden van een goede werk-privébalans vaak een grote uitdaging. Als de combinatie werk en privé niet goed lukt, dan weegt dit door op de werkbaarheid van de job en kan dit de privésituatie verstoren.

 • Wees je bewust van de voorbeeldrol die je hebt als leidinggevende of de toon die, soms onbewust, zet. Bijvoorbeeld, werken of mailen na de werkuren kan het signaal geven dat dit gedrag gewenst, gepast of normaal is en dit ook verwacht wordt van je teamleden of partners waarmee je samenwerkt. Bespreek dit en maak goede afspraken hierover.
 • Gepassioneerd voor de job, voor de zaak, voor het team en kwaliteitsvol werk afleveren zijn eigenschappen die heel nuttig zijn. Behoud dit, maar ga na of je hier niet in doorslaat. Wanneer heb je succesvol werk of een opdracht afgeleverd? De extra moeite en energie die je steekt in het nastreven van perfectie is soms beter besteed aan een andere taak of je privéleven.
 • Zelfstandige ondernemers dienen voldoende privétijd in te plannen. Wat niet gepland is, bestaat niet. De verleiding kan groot zijn om privétijd in te leveren voor opdrachten, klanten, werk dat nog wacht. Reserveer tijd voor jezelf, je familie, vrienden en sociale contacten. Alleen zo houd je het vol en behoud je genoeg energie om je bedrijf te runnen.

4. Wees je eigen leercoach

 • Waar ben je goed en minder goed in? Zoek naar je blinde vlekken en ga na hoe je hierrond meer kennis en ervaring kan opdoen. Als ondernemer kan je een SWOT-analyse van je organisatie maken. Zoek welke competenties je nog nodig hebt om risico’s te beperken of zwakten te versterken.
 • Heb je een ‘growth mindset’ waarbij je gelooft dat mensen kunnen groeien en zich ontwikkelen? Je zal voor jezelf dan sneller de stap zetten naar proberen, oefenen en leren. Als leidinggevende zal je ook makkelijker een coachende rol kunnen opnemen.
 • Leren doe je op verschillende manieren: een training volgen, iemand in je netwerk die je wegwijs maakt, al doende leren van collega’s en op de werkvloer, inspirerende voorbeelden bekijken. Maak een planning op waarbij je tijd vrijmaakt voor dit leren. Zoek eventueel ondersteuning in je eigen netwerk, via een jobcoach of andere partner om je op weg te helpen. Ook zakelijke sociale media, zoals LinkedIn, zijn handig om in contact te komen met de juiste personen.

Waarom je eigen job als leidinggevende of zelfstandige ondernemer werkbaar houden?

 • Als je je eigen job werkbaar houdt, loop je minder kans op uitval door ziekte en kan je de job makkelijker volhouden tot aan het pensioen. Een werkbare job motiveert, je hebt kansen om bij te leren, de werkstress blijft binnen de perken en er is een goede balans tussen werk en privé. Als leidinggevende, en zeker als zelfstandige ondernemer, moet je meestal zelf initiatief nemen om hierrond aan de slag te gaan.
 • Je kan niet alles zelf doen door gebrek aan tijd, competenties of andere restricties. Om je meer te concentreren op een aantal taken of verantwoordelijkheden zal je doordacht moeten delegeren. Je geeft werk weloverwogen en op een goede manier door. Hierdoor verlaag je je eigen werkdruk, waardoor je minder werkstress ervaart en je eigen werkplezier toeneemt. Je hebt meer tijd en energie over voor kerntaken, zoals het werk op een goede manier organiseren en, in geval van een team, werknemers ondersteunen. Je bereikt makkelijker wat je voor ogen hebt en laat je team en relaties binnen je netwerk groeien.