Cijfers werkbaarheidsmeting zelfstandige ondernemers

Cijfers werkbaarheidsmeting zelfstandige ondernemers

Duik zelf in de werkbaarheidscijfers voor zelfstandige ondernemers via de zes dashboards hieronder. De cijfers zijn het resultaat van een vierjaarlijkse meting bij een representatieve staal van de Vlaamse zelfstandige ondernemers.

Werkbaarheidsindicatoren werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans

Een werkbare job is een job waarbij je niet overspannen of ziek wordt, die boeiend en motiverend is, die kans biedt op bijleren en die voldoende ruimte laat voor het privéleven.

Via het onderstaande dashboard krijg je een zicht op hoe het met de vier werkbaarheidsindicatoren werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans gesteld is onder de Vlaamse zelfstandige ondernemers.

Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar, sector, leeftijdsgroep, ondernemingsgrootte en gender.

Het tweede dashboard zoomt verder in op de vier werkbaarheidsindicatoren werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar, sector, leeftijdsgroep, ondernemingsgrootte en gender.

Risicofactoren in de arbeidssituatie

Er zijn een aantal risicofactoren in de arbeidssituatie die een invloed uitoefenen op de vier bovenstaande werkbaarheidsindicatoren. Ze bepalen dus mee of een job werkbaar is of niet. Via onderstaand dashboard krijg je zicht op hoe het gesteld is bij de Vlaamse zelfstandige ondernemers met vier risicofactoren: hoge werkdruk, emotionele belasting, routinematig werk en belastende arbeidsomstandigheden.

Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar, sector, leeftijdsgroep, ondernemingsgrootte en gender.

Tevredenheid en doorwerken tot pensioenleeftijd

In onderstaand dashboard krijg je zicht op hoe tevreden de Vlaamse zelfstandige ondernemers zijn met hun keuze voor het ondernemerschap. Ook biedt de visualisatie inzicht in hoe haalbaar ze het vinden om door te werken tot de pensioenleeftijd.

Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar.

Werkuren en vakantiedagen

Het vierde dashboard biedt een overzicht van het gemiddeld aantal gewerkte uren per week bij de Vlaamse zelfstandige ondernemers. Hiernaast heeft het ook aandacht voor het gemiddeld aantal opgenomen vakantiedagen in het afgelopen jaar.

Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar, sector, leeftijdsgroep, ondernemingsgrootte en gender.

Opleiding

Via het zesde en laatste dashboard kan je in de cijfers duiken met betrekking tot de opleidingsmogelijkheden van de Vlaamse zelfstandige ondernemers. Achtereenvolgens krijg je informatie over het volgen van bijscholing, het tekort aan opleiding over de technische aspecten van de job en het tekort aan opleiding over de managementaspecten van de job.

Bovenaan het dashboard vind je knopjes om de visualisatie te verfijnen op jaar, sector, leeftijdsgroep, ondernemingsgrootte en gender.