Masterclass Leidinggeven van A tot Z

Op een goede manier leidinggeven en krijgen draagt bij tot de werkbaarheid van jobs. Dat blijkt uit het onderzoek van de Werkbaarheidsmonitor. Maar wat is ‘goed’ leidinggeven? Hoe pak je dat aan? Hierover maakte de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid in samenwerking met Anasta een masterclass. Zo willen we leidinggevenden sensibiliseren en inspireren.  De masterclass helpt na te denken over het eigen handelen en de werkcontext om zo nog meer leiding te geven met klasse. Daarnaast wijst de masterclass medewerkers, vakbondsvertegenwoordigers of HR-verantwoordelijken de weg om naar de rol van leidinggevenden te kijken.

Wat doen leidinggevenden met klasse?

Leidinggevenden met klasse kunnen écht luisteren naar medewerkers. Ze zetten hun eigen gedachten en vooroordelen opzij, ze vragen door, verbinden, verplaatsen zich in de situatie van de ander. 

Leidinggeven met klasse is coachend leidinggeven. Dat kan door doordacht te delegeren.

Leidinggeven met klasse is verbindend communiceren en werken aan een sterke feedbackcultuur

Het ABC van leidinggevenden met klasse 

Leidinggeven met klasse blijkt niet alleen uit het gedrag. Goede leidinggevenden kunnen ook een bepaalde context creëren waarin medewerkers gemotiveerd zijn, beter presteren en zich goed voelen op hun werk. Dat kan door te werken aan het ABC van werkmotivatie: Autonomie, Binding en Competentie.

Leidinggevenden met klasse doen ook aan D en Z

Aan het ABC van werkmotivatie voegen we de D van durven toe. Durven betekent de controle loslaten en inzetten op het personaliseren van het werk. 

We voegen ook de laatste letter van het alfabet toe: de Z van zelfzorg. Een leidinggevende met klasse heeft veel zelfkennis, zorgt voor zichzelf en doet aan zelfreflectie. 

Hoe aan de slag met deze masterclass?

Bij elke film/masterclass hoort een handleiding. Je kan deze masterclass individueel online bekijken, maar je kan de film ook gebruiken in een groepsdiscussie of vorming. In de handleiding vind je vragen en discussietopics om de masterclass te bespreken.

Deze masterclass maakt deel uit van vier masterclasses die in de loop van de volgende weken worden gepubliceerd. Zij behandelen telkens één thema van werkbaar werk. Deze masterclass hoort bij het thema leiding geven met klasse.