Laten we beginnen met een goed gesprek!

Laten we beginnen met een goed gesprek!

Gesprekskaart voor een evenwichtig en werkbaar telewerkbeleid

Telewerken goed organiseren is meer dan medewerkers een laptop geven en ze thuis laten werken. Telewerken invoeren of bestendigen in je onderneming of organisatie is complex en vraagt dat je beslissingen neemt over heel wat items. Hoe pak je dat het beste aan? Laten we beginnen met een goed gesprek.

Gesprekskaart

Met deze gesprekskaart willen we het gesprek over werkbaar en productief telewerken in ondernemingen en organisaties ondersteunen. Telewerken bevat allerlei aspecten die de nodige aandacht vereisen. Hoe organiseer je telewerken? Wie kan wel en wie kan niet telewerken? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers een hecht team blijven vormen? Hoe geef je leiding vanop afstand? Hoe maak je afspraken over productiviteit en deadlines? Hoe zorg je voor een gezonde werk-privé balans, voorgezonde telewerkplekken? Hoe gaat het kantoor er uit zien?

De gesprekskaart telewerken is voor iedereen die betrokken is bij telewerken. Het management, HR, leidinggevenden, telewerkers, telewerkers in spé, werknemersvertegenwoordigers, (sectorale)consulenten, …

De medewerker/telewerker staat weliswaar centraal, maar iedereen heeft een rol om telewerken werkbaar én productief te organiseren.
Met deze gesprekskaart komen alle aspecten van telewerken in beeld en leer je van elkaar. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan, helpt om inzicht te krijgen en eventuele problemen te voorkomen.

Beschikbaar materiaal

Bij de gesprekskaart hoort een handleiding en een lijstje met 10 tips voor een duurzaam telewerkbeleid. Je kan dit materiaal hier downloaden.

Je kan een gedrukte versie van de gesprekskaart aanvragen bij Lotte Verplancke of Brigitte Lauwers.

Om je telewerkbeleid uit te werken kan je ook beroep doen op ondersteuning door de Vlaamse overheid via de werkbaarheidscheques of verhoging KMO-P.