Advies

Klop aan bij je sectorfonds

Sta even stil bij de werkbaarheid in jouw bedrijf, en laat je daarbij ondersteunen door je sectorfonds.
Heel wat sectorfondsen bieden namelijk opleidingen, instrumenten, toolboxen en tips aan rond werkbaar werk. Deze zijn helemaal op maat van jouw sector én bieden heel wat financiële voordelen.

Ontdek het aanbod dat voor jou sector bestaat via onze sectorkiezer

Zoek informatie over wetgeving en preventie

Het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk (BeSWIC) geeft informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk. Het is een initiatief van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Dit is een zeer uitgebreide website met actuele informatie over wetgeving, risico-analyse, psychosociale risico’s, stress en burn-out, ongewenst gedrag. Je vindt er ook tools en goede praktijen en sensibiliseringsmateriaal voor in je onderneming.

Een goed welzijnsbeleid voeren maakt integraal deel uit van goed ondernemerschap. Kleine bedrijven en startende ondernemers kunnen aan de slag met de handige OiRA-risicoanalyses en de gids ‘Welzijn op het werk: helder, handig!

Vind een erkende dienstverlener

Wil je aan de slag met behulp van een werkbaarheidscheque dan moet je beroep doen op een erkende dienstverlener. Deze dienstverlener is erkend door de kmo-P van VLAIO ofwel in het bezit van een kwaliteitsregistratie bij het departement Werk en Sociale Economie. Eén van beide erkenningen volstaat.

Heb je vragen? Contacteer kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be.

Dertig van deze dienstverleners die ervaring hebben met projecten in kader van de werkbaarheidscheques, namen deel aan de Marktplaats Werkbaar Werkt in 2021. Geïnteresseerd in hun aanpak?

Scan werkbaar werk

Werkbaar werk in kaart brengen is vaak de eerste stap om een preventiebeleid op te starten. Meten is weten. Een vragenlijst, een checklist of een meer participatieve methode helpt om problemen duidelijker af te bakenen. Laat je inspireren om de tool te kiezen die het best bij jouw organisatie past.

Werkstress en burn-outadvies voor zelfstandige ondernemers

Zelfstandige ondernemers die last hebben van werkstress of burn-out kunnen al van bij de eerste tekenen terecht op burnouting.be. Omgaan met stress, oververmoeidheid voorkomen en tijdig symptomen herkennen zijn een grote bekommernis voor alle werkvloeren, ook voor de zelfstandige ondernemer. Via een individueel traject krijg je je veerkracht terug. Het programma ondersteunt je ook bij praktische beslommeringen.

Dit initiatief is een samenwerking van UNIZO met Liantis en Integraal.

Bouw aan duurzame loopbanen in een inclusieve onderneming

Voka Welt adviseert ondernemingen in het opzetten van duurzame loopbanen en het ontwikkelen van een inclusief HR-beleid. In een Welt-traject krijg je advies op maat en kan je ervaringen delen met andere ondernemingen. Je ontdekt interessante mogelijkheden om vacatures in te vullen, zoals beroepsverkennende stages, individuele beroepsopleidingen en andere werkervarings- en leertrajecten. Een traject is gespreid over een kalenderjaar en bestaat uit info- en netwerksessies, een HR-scan en de uitwerking van een actieplan. Deelnemen is gratis maar vraagt wel je engagement.

Advies voor vakbondsafgevaardigden over werkbaar werk

Vakbondsafgevaardigden, vakbondssecretarissen en militanten kunnen terecht bij de diversiteitsconsulenten van hun vakbond voor advies en begeleiding.

Bij het ABVV kan je terecht voor advies en begeleiding. Nadat je een korte scan hebt ingevuld, helpen de diversiteitsconsulenten je om een plan van aanpak op te stellen. Je kan hier terecht voor advies over diversiteit, re-integratie, arbeidsorganisatie, competentiebeleid, aangepast werk, telewerk, onthaal, opleiding, werving en selectie en burn-out.

De Samenwerkers van het ACV geven advies en begeleiding. Zijn er spanningen op de werkvloer? Zit er iets fout in de communicatie binnen je organisatie? Schort er iets aan de arbeidsorganisatie waardoor er mensen uit de boot dreigen te vallen? Een ACV-Samenwerker kan je onderneming op verschillende manieren ondersteunen.

Ook bij het ACLVB kan je terecht: De loopbaanconsulenten van het ACLVB helpen met een analyse van de situatie, de problemen en opportuniteiten, de mogelijke aanpak en gieten dit in een plan. Zij geven je tips en goede voorbeelden, tools en meetinstrumenten die je kan gebruiken op de werkvloer.

Advies over loopbaanbegeleiding

Voor advies over loopbaanbegeleiding kan je terecht bij je vakbond:

HR-Advies van jouw sectorfonds

Ondernemingen kunnen voor advies en ondersteuning over uiteenlopende HR-thema’s terecht bij hun sectorfonds. Zij bieden oplossingen aan voor personeelsplanning, onthaal, meter- en peterschap, opleiding, competentiebeleid en werkbaar werk. Ontdek wat jouw sectorfonds te bieden heeft.

HRwijs voor de Social Profit

Een werkgever in de sociale profit op zoek naar advies over medewerkersbeleid kan terecht bij HRwijs. Je vindt informatie op de website, kan advies vragen via de helpdesk of het vormingsaanbod bekijken. Je vindt er uitleg over HR-thema’s, tools zoals de Goestinggenerator, cases, inspiratiesessies en workshops. Je kan ook een HRscan of diversiteitsscan laten uitvoeren die de sterktes en werkpunten van jouw organisatie in kaart brengt. HRwijs is een initiatief van Verso, Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

Advies via Health Community van Voka

Binnen Voka staan zorgondernemingen, bedrijven, kenniscentra en patiëntengroepen met elkaar in contact via het netwerk Health Community. Eén van de aandachtspunten binnen dit netwerk is preventie en bescherming met thema’s zoals work-life balance en werkstress. Het netwerk organiseert kennissessies, ervaringsuitwisselingen, ondersteunt innovatieve projecten en stimuleert het actief meeschrijven aan papers.

Advies over gezond werken

Gezond Werken stimuleert ondernemingen om een werkomgeving te creëren die de gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle medewerkers beschermt én bevordert.

Je doorloopt een zevenstappenplan waarbij je een aantal instrumenten gebruikt en een reeks succesfactoren in kaart brengt, om uiteindelijk tot een preventief gezondheidsbeleid te komen.

Een bedrijfscoach kan je helpen een preventiebeleid uit te tekenen en acties op te zetten.