Overleggids Deparis: Telethuiswerk

Ontwikkeld door
in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

De gids voor een participatieve opsporing van risico’s (Deparis) werd voor telewerken aangepast. De participatieve opsporing stemt overeen met het eerste niveau van de SOBANE-strategie voor risicopreventie.

Aanpak

De gids is een hulpmiddel om Deparis-vergaderingen te organiseren, ook rond het thema telewerken. 

De gids is beperkt tot telewerk dat thuis wordt verricht, en geldt dus niet voor reizend telewerk (bijvoorbeeld, de handelsvertegenwoordigers) of voor telewerk verricht in gedecentraliseerde kantoren van de onderneming.

Deze gids gebruikt de standaardinstrumenten van de Sobane methodiek aangevuld met elementen die van toepassing zijn op telewerkers. Zo kan men het welzijn van de medewerkers op kantoor en die thuis werken tegelijk in beeld brengen. 

Op basis van de Welzijnswet is elke werkgever verplicht de veiligheid en gezondheid van de werknemers in alle aspecten wat betreft het werk te verzekeren. Dat wil zeggen: risico's vermijden, niet te vermijden risico's evalueren, risico's preventief bestrijden, ... De Sabone-strategie probeert dit op een efficiënte en realistische manier aan te pakken. De Déparis-methode daarbinnen is gericht op het niveau van de opsporing van risico's en stelt de betrokkenheid van werknemers centraal.

Omdat elke werksituatie anders is, is het aangewezen dat de preventieadviseur of coördinator de Déparis-gids aanpast op vlak van woordenschat en de typische kenmerken van de werksituatie. Dat verhoogt de herkenbaarheid bij de deelnemers aan de vergadering of bij het invullen van de checklist. 

Concreet materiaal

De map bevat de volgende documenten, die elkaar aanvullen:

  • een brochure met een korte voorstelling van de SOBANE-strategie. De preventieadviseur kan deze brochure gebruiken om de werkwijze uit te leggen aan de deelnemers
  • een voorbeeld van uitnodiging voor de Deparis-vergadering
  • de gids Deparis toegepast op telewerken. Er worden 16 facetten van de werksituatie bekeken
  • een checklist die de telewerker kan invullen 
  • een pagina met de voorstelling van twee reeds verschenen brochures over telewerk: Wegwijs in telewerk invoeren in een onderneming en Telewerk en collectieve onderhandelingen 

Al dit materiaal vind je op Overleggids Deparis: Telethuiswerk - Reeks SOBANE-Strategie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

02 233 42 11

Cel Publicaties van de FOD, Ernest Blerotstraat, 1, 1070 Brussel.

publicaties@werk.belgie.be