De Goestinggenerator

Ontwikkeld door
VIVO (opleidingsfonds Social Profit)

VIVO ontwikkelde een eenvoudige speel/gespeksmethodiek om met je team in gesprek te gaan over werkbaar werk: de goestinggenerator. Tijdens het spel groeit er meer begrip, verbinding en goesting bij collega’s. Door de oplossingsgerichte aanpak focus je op de gewenste situatie in plaats van het probleem.

Context

De goestinggenerator is een methodiek (bordspel) waarbij medewerkers (maar ook deelnemende leidinggevenden) meer inzicht krijgen in wat werkbaar werk precies betekent voor hun job.

Aanpak

Als je de goestinggenerator speelt krijg je:

  • een helder kader van het begrip werkbaar werk;
  • je reflecteert over jouw rol om het werk werkbaar te houden (voor jezelf en de anderen);
  • je gaat met elkaar in gesprek over werkbaarheidsthema’s (die anders misschien onbesproken blijven);
  • je formuleert samen positieve acties die gedragen worden door iedereen.

Deelnemers ervaren autonomie, verbondenheid met elkaar en voelen zich competent in het uitwerken van oplossingen.

Je kan de goestinggenerator in zijn geheel spelen (maar dan moet je daar voldoende tijd voor uittrekken). Je kan tijdens teammeetings ook telkens focussen op één thema.

De goestinggenerator is ook bruikbaar in functioneringsgesprekken (individueel of voor een team), bij de introductie van nieuwe medewerkers of bij de opstart van een nieuw (project)team.

Concreet materiaal

De goestinggenerator is een groot spelbord met 7 thema’s van werkbaar werk. Goesting, werkeisen, autonomie, talent, verbondenheid, opladen en groei. Je kan ook nog zelf één thema invullen.

De bespreking van elk thema duurt ongeveer een half uur (met een zestal deelnemers). Zorg dat je in een rustige omgeving zit en dat er voldoende geborgenheid is zodat deelnemers zich veilig voelen. Elke deelnemer kiest een symboolpionnetje. Leidinggevende nemen deel op basis van gelijkwaardigheid. Elke deelnemer is bij één thema de gespreksleider.

De gespreksleider leest het thema voor en nodigt iedereen uit om zijn/haar pionnetje op de schaal op het spelbord te zetten. Via bijvragen licht elke deelnemer zijn/haar positie toe. Daarna bereken je een gemiddelde score voor dat thema. Hoe kan je die score met 1 punt verhogen? Daarvoor bedenken de deelnemers actiepunten.

Nadat je alle thema’s besproken hebt kies je met de groep 3 actiepunten die je in een plan van aanpak uitwerkt.

Een duidelijk instructiefilmpje vind je op https://www.vivosocialprofit.org/sleutel-samen-aan-werkbaar-werk-met-de-goestinggenerator 

De goestinggenerator laat zich eenvoudig en zonder voorkennis of begeleiding spelen. Je past het spel aan volgens je speeltijd van een half uur tot een teamdag. Het spelbord is aantrekkelijk vormgegeven en herbruikbaar, mits extra prints van handleiding en themafiches die je onderaan de pagina bij meer info kan terugvinden.

Beschikbaar

Het pakket met de goestinggenerator is gratis voor ondernemingen en organisaties uit de social profit. Andere ondernemingen betalen € 25 voor een pakket (spelbord, handleiding, fiches, pionnen).

Je kan ook deelnemen aan proefsessies. Meer info