De Generatiebril

Ontwikkeld door
Het ESF project WISE (werken aan intergenerationele samenwerking en expertise)

Het ESF project WISE (werken aan intergenerationele samenwerking en expertise) 2012-2014. Partners in het project: Hogeschool Gent, Agoria, Jobcentrum West-Vlaanderen, Sebeco, Stad Gent en VDAB.

Context

Het project WISE (Werken aan Intergenerationele Samenwerking en Expertise) gaat aan de slag met beeldvorming en constructies die bestaan rond verschillende generaties. Een openlijke communicatie tussen generaties biedt een tegenkracht aan negatieve beeldvorming en vermeende tegenstellingen tussen generaties die we in de populaire media terugvinden. Generaties vormen in het project de voedingsbodem om in organisaties en teams over diversiteit te spreken. WISE tracht namelijk via inzicht in verschillen en gelijkenissen medewerkers bewust te maken van de krachten van elke generatie. Van hieruit wil het project inzicht, interactie en samenwerking tussen de generaties bevorderen.

Aanpak

In het project werden 3 doelstellingen naar voor schoven:

  • Inzicht in verschillen en gelijkenissen tussen generaties verhogen. Door medewerkers inzicht te geven in waarden en normen van verschillende generatiegroepen en hoe die zich kunnen uiten in werkgedrag
  • Ondernemingen en organisaties zetten in op een levensfasebewust bedrijfs- en personeelsbeleid. Om zo de samenwerking tussen generaties te verbeteren.
  • Ondernemingen en organisaties ontwikkelen een gedifferentieerd communicatiebeleid. Om zo de communicatie tussen de generaties te verbeteren.

Concreet materiaal

De projectgroep ontwikkelde een website www.degeneratiebril.be.

Op deze website vind je scans, tools, scenario’s voor workshops, leuke filmpjes over generaties op de werkvloer, didactisch materiaal om aan de slag te gaan.

De GENERATIESCAN is een beschrijvende statistiek over de verdeling van generaties in organisaties over personeelsbeleidsvariabelen zoals functie, afdeling, niveau, tewerkstelling, … De website bevat ook oefeningen over attitudes i.v.m. werken, o.a. vragenlijst, een bordspel. Je kan dit materiaal inzetten voor een eerste bewustmaking rond generaties en functioneert als introductie en opwarmer voor de andere tools.

Onder WORKSHOPS vind je 5 scenario’s (van verkennend tot verdiepend) en ondersteunend (didactisch) materiaal voor interactieve workshops in teams en organisaties. In deze workshops staat de kennis die generaties hebben vanuit eigen (werk)ervaringen centraal. Door deze kennis te expliciteren en te delen met de andere generaties ontstaat er een betere verstandhouding en onderlinge communicatie.

In de WORKSHOP GEVORDERDEN vind je hulpmiddelen om bestaand beleid te analyseren en uit te bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiebewuster organisatie- en HR-beleid. Selecteren en rekruteren, leiding geven, samenwerken, boeien en binden van generaties, generatiesensitief vergaderen zijn thema’s die aan bod komen.

Met acteurs werden 3 FILMPJES gemaakt over rekruteren, boeien en binden en samenwerken. Bij elk filmpje hoort ook didactisch materiaal om met een groep rond het thema aan de slag te gaan.

Beschikbaar

Op de website kan je alle materiaal gratis downloaden. Zie linken hiernaast. Je kan ook beroep doen op docenten van de Hogeschool Gent voor het begeleiden van een workshop.