Competent van kop tot teen!

Ontwikkeld door
Vivo vzw in samenwerking met VLAB vzw en met ondersteuning van ESF

Vivo vzw (opleidingsfonds social profit) en VLAB vzw (werkgeversfederatie beschutte werkplaatsen) ontwikkelden een website om het competentiemanagement in de social profit te ondersteunen en versterken.

Context

VIVO vzw werkte twee en een half jaar rond competentiemanagement via het ESF-project "Competent van kop tot teen!" met VLAB vzw als partner. De bedoeling was het competentiemanagement in de social profit te ondersteunen en versterken. Het project ging begin 2008 van start en liep eind juni 2010 ten einde.

De website is het eindproduct van het project 'Competent van kop tot teen!'. Het is een verzamelpunt van kennis, instrumenten en voorbeelden over competentiemanagement.  Social profit organisaties die werk willen maken van competentiebeleid vinden hier voorbeelden, tools, kennis en inspiratie.

Aanpak

Bij de start van het project werd een visie op competentiemanagement in de social profit uitgewerkt. Deze visietekst geeft een realistisch beeld van de waarde die competentiemanagement heeft in de social profit sector.

2009 keurde De Raad van Bestuur van VIVO de tekst goed.

Via een bevraging (664 organisaties = 15% van de sector) werd een sectorfoto gemaakt: hoeveel organisaties zijn bezig met competentiemanagement en hoe pakken ze dit aan. Er werd gepeild naar ervaringen met competenties, het gebruik van instrumenten en methodieken. Ook werden de noden van de sector rond competentiemanagement bevraagd. De sectorfoto bevat een kwantitatieve analyse. De kwalitatieve analyse levert praktijkverhalen en nuttige instrumenten.

Om meer expertise te verzamelen werden 40 organisaties of proefprojecten ondersteund bij het opstarten of verder uitwerken van competentiemanagement.

Om organisaties te helpen bij het doorzoeken van de beschikbare informatie werd een drie dimensie model ontwikkeld. Dit theoretisch model situeert competentiemanagement als veranderingsproces op drie assen. Via deze drie assen of dimensies vormen de rode draad doorheen de website

Concreet materiaal

  • Een visie op competentiemanagement ontwikkeld door en voor de social profit sector
  • Een sectorfoto gemaakt door de initiatieven rond competentiemanagement in de sector in kaart te brengen
  • Expertise verzameld bij ervaringsorganisaties en via het ondersteunen van veertig proefprojecten.
  • Een drie dimensiemodel opgesteld om alle informatie, die er over competentiemanagement bestaat, logisch en overzichtelijk te structureren
  • Een website ontwikkeld met het oog op het verspreiden van de verzamelde kennis en expertise over de sector heen
  • Door de partner in het project VLAB vzw, werd een competentiewoordenboek ontwikkeld voor doelgroepwerknemers in de beschutte werkplaatsen.  Een bijhorend kaartspel zorgt voor een bijhorende methodiek om met het woordenboek aan de slag te gaan.

Beschikbaar

www.competentieindesocialprofit.be

info@competentindesocialprofit.be

Eolisgebouw
Sainctelettesquare 13 - 15
1000 Brussel
02 250 37 77