Wat te doen wanneer je regelmatig afwezig bent door ziekte?

Meld je je regelmatig afwezig op het werk door ziekte of een ongeval? Dan kan je hier onzeker over worden. Is er begrip van de leidinggevende en de collega’s? Wat is er veranderd tijdens je afwezigheid? Nemen anderen je taken over? Welke invloed heeft de situatie op je inkomen?

Deze twijfels kunnen ertoe leiden dat je voortijdig de draad op het werk weer oppakt. Jouw terugkeer naar het werk moet echter gebaseerd zijn op een eerlijke evaluatie van jouw situatie. Aansluitend neem je de resultaten van deze evaluatie mee in een gesprek met jouw werkgever. We geven je een aantal tips zodat je dit op een goede manier kan aanpakken:

1. Overdenk je persoonlijke situatie

Voor je in gesprek gaat, is het aan te raden om jouw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Hierdoor kan je zelf bepalen wat je tijdens het gesprek al dan niet aan bod wil laten komen.

Denk hierbij aan volgende aandachtspunten:

 • De frequentie van je afwezigheid: lijst voor jezelf op hoe vaak je de afgelopen tijd afwezig bent geweest door het werk.
 • De oorzaak van je afwezigheden: soms is dit erg duidelijk, bv. wanneer je lijdt aan een chronische aandoening. Soms ligt er aan je afwezigheid iets anders aan de basis: een hoge werkdruk, spanningen tussen collega’s, rouw. Door oorzaak goed van gevolg te onderscheiden, verhoog je de kans op een duurzame oplossing.
 • De verwachte gevolgen en bijhorende onzekerheden: dit kan gaan over: taken die blijven liggen, collega’s die zwaarder belast worden, onbegrip bij de collega’s, ontevreden leidinggevende, een andere invulling van je takenpakket bij terugkeer, onzekerheid over een voltijdse terugkeer …
 • Duurzame oplossingen die herval voorkomen: een verandering in het takenpakket, meer ondersteuning van collega’s, deeltijds aan de slag gaan, een andere job die je ambieert binnen de organisatie, flexibele werktijden, meer thuiswerkmogelijkheden, ondersteuningsmiddelen (bv. ergonomische hulpmiddelen), hulp tijdens het pendelen, tijd en ruimte voor je behandeling op het werk, een opleiding die je kan helpen.
 • Praktische afspraken: wat wil je dat geweten is bij collega’s? Wie licht hen in? Worden er andere diensten van je organisatie betrokken bij je traject (bv. de bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon)?

Je kan je bij deze voorbereiding ook laten bijstaan door een loopbaancoach.

2. Het gesprek met je werkgever

Op basis van jouw voorbereiding kan je in een vervolggesprek met je leidinggevende aangeven wat jij vervelend vindt aan de situatie en welke oplossingen voor jou haalbaar zijn.

Vermeld in deze contactopname meteen:

 • Waarover je het in het gesprek graag wil hebben.
 • Welke plaats en tijd jouw voorkeur uitdraagt. Je gaat misschien liever nog niet terug naar je werkplek tijdens de kantooruren.

Wanneer de relatie met jouw leidinggevende dit niet toelaat, kaart de situatie dan aan met een vertrouwenspersoon, collega’s, de personeelsdienst of een vakbondsmedewerker.

3. Na het gesprek

Op het einde van het gesprek maak je een afspraak over wie enkele actiepunten opstelt. Hierdoor zorg je ervoor dat er geen foute verwachtingen ontstaan. Dit kan gaan over:

 • Zijn er taken die je graag al wil en kan opnemen?
 • Wat zal je in de toekomst nodig hebben om goed werk af te leveren?
 • Worden andere collega’s ingelicht, wie zal hen inlichten en welke informatie krijgen ze te horen?
 • Een plan voor stelselmatige terugkeer.
 • Een afspraak voor een volgend gesprek.