Wat als niet iedereen in je onderneming kan telewerken?

Uit onderzoek (vóór de coronacrisis) blijkt dat het voor zes op de tien werknemers niet mogelijk is om in hun functie te telewerken. Voor ondernemingen kan dit een reden zijn om dan helemaal geen telewerken toe te laten zodat het voor ‘iedereen gelijk’ is.

Wees alert voor onzichtbare barrières

De toegang tot telewerk is niet voor alle groepen hetzelfde. Er zijn zichtbare en onzichtbare drempels. Werknemers schatten hun kansen op telewerk niet altijd juist in. Leidinggevenden en werkgevers geven niet alle categorieën van werknemers gelijke kansen op telewerk, al zou dit praktisch en technisch mogelijk zijn. Onderzoek wijst er op dat de toegang tot telewerk verschillend is op het vlak van gender, opleidingsniveau, socio-economische situatie, arbeidsbeperking en etnisch-culturele achtergrond.

Telewerk inclusief organiseren

De tool Telewerk inclusief organiseren van Mediawijs en Odissee Hogeschool helpt je om zichtbare en onzichtbare barrières bespreekbaar te maken.

Werk alternatieve maatregelen uit voor wie niet kan thuiswerken

Als telewerken voor een aantal functies niet mogelijk is, kan je een aantal andere maatregelen invoeren die ook een vorm van autonomie geven of de werk-privébalans bevorderen. Voorbeelden zijn soepeler omspringen met glij- en stamtijden, de tijdregistratie loslaten of meer inzetten op samenwerking en taakafspraken overlaten aan het team. 

Overweeg een co-working space

Naast de functies die het niet toelaten, zijn er ook werknemers die niet kunnen telewerken – of voor wie het in de praktijk erg lastig is – omdat ze geen goede thuiswerkplek hebben, of omdat ze er niet ongestoord kunnen werken. Daarvoor kan een sattelietkantoor of co-working space mogelijk een uitkomst bieden.