Wat kan je doen aan een te hoge werkdruk?

Werkdruk ontstaat wanneer je te veel werk moet doen en/of wanneer je te weinig tijd hebt om al je taken uit te voeren. Werkdruk kan verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Maak gebruik van deze tips om werkdruk de baas te blijven.

 

Neem signalen serieus

Dit zijn signalen die wijzen op te hoge werkdruk:

  • Je loopt achter met je werk, je haalt de deadlines niet.
  • Je moet vaak ‘brandjes blussen’.
  • Je maakt vaker fouten.
  • Je hebt vaker (bijna) ongevallen.
  • Klanten zijn vaker ontevreden, er zijn meer klachten.
  • Je slaat al eens pauzes over om door te werken, je neemt werk mee naar huis, je maakt vaker overuren.
  • Sommige opdrachten blijven liggen.
  • Je werkplek is één chaos, er is geen tijd om op te ruimen.

Herken je meer dan drie van deze signalen, dan is de kans groot dat je werkdruk (te) hoog ligt.

Wil je weten hoe hoog jouw werkdruk is? Breng jouw werkdruk in kaart met deze sneltest werkdruk. De test is volledig anoniem en geeft je een indicatie van je werkdruk

Bespreek te hoge werkdruk

Functioneer je niet meer goed door te hoge werkdruk, bespreek dan je problemen met iemand. Ga dit gesprek tijdig aan. Zo voorkom je dat de situatie lastig wordt, zowel voor jezelf als voor je werkgever of je zaak. Bereid het gesprek voor met deze tips en zet alles voor jezelf goed op een rijtje.

Werkdruk aanpakken begint met een gesprek over werkdruk. In brochure Werkdruk bespreekbaar maken die je kunt downloaden op de website van het FNV vind je handvatten voor een gesprek over werkdruk. Hoe en wanneer breng je werkdruk ter sprake? Hoe kan je je voorbereiden op het gesprek met je leidinggevende of je baas?

Zoek een geschikte gesprekspartner

Denk na wie voor jou de meest geschikte gesprekspartner is. Dat kan een collega zijn, een leidinggevende, een vertrouwenspersoon, je vakbondsafgevaardigde. Het kan ook iemand uit je privésfeer zijn, een collega-ondernemer, een adviseur, je boekhouder, een consulent.

Kies een rustig moment

Plan het gesprek in jullie agenda. Zo kunnen jullie allebei zeker tijd vrijmaken om de problemen te bespreken en écht naar elkaar te luisteren.

Bepaal je doel

Bereid het gesprek goed voor. Welke problemen ervaar je en wil je bespreken? Wat is het doel van dit gesprek? Wil je vooral een luisterend oor of wil je dat een aantal zaken veranderen? Heb je zelf ook voorstellen om de situatie te verbeteren? Maak vooraf een lijstje en overloop dit tijdens het gesprek.

Het is niet alleen jouw probleem

Een te hoge werkdruk is ook voor je leidinggevende, je werkgever of je zaak een probleem. Er worden meer fouten gemaakt, deadlines niet gehaald, klanten/cliënten zijn ontevreden enzovoort. Kijk hoe je samen naar oplossingen kan zoeken. Focus niet alleen op wat fout gaat maar breng ook in kaart wat je leuk vindt aan je werk. Waar haal je energie uit? De KoersKaart Werkdruk is een goede methodiek om in groepjes te praten over werkdruk en werkplezier, want dat is voor iedereen anders.

Maak afspraken concreet

Probeer in het gesprek oplossingen zo concreet mogelijk te formuleren: wat wil ik anders aanpakken, hoe en wanneer? Spreek af of bepaal als het kan op welk moment je de situatie opnieuw evalueert. Trek eerder aan de bel wanneer dat nodig is.

Zo kan je zélf je werkdruk verlagen

Ook als werknemer of zelfstandige ondernemer kan je dingen doen om de werkdruk te verlagen. Vaak kan je dat niet alleen en moet je hierover in gesprek gaan met je leidinggevende of werkgever. (zie tips hierboven). Zelfstandige ondernemers zullen misschien andere afspraken moeten maken met hun klanten of leveranciers.

We geven enkele tips:

Verbeteringen. Bekijk of er verbeteringen mogelijk zijn in je werkinhoud, de manier en volgorde waarop je het werk uitvoert. Misschien kunnen een aantal zaken anders of kan je meer vrijheid krijgen om er zelf over te beslissen. De momenten waarop je pauze neemt en verlof inplant kunnen van belang zijn. Je kan ook bekijken of openingsuren, momenten waarop je wel of niet bereikbaar bent anders kunnen.

Taken. Stel je de vraag: moet ik dit doen? Moet ik dit nu doen? Kan ik taken doorgeven aan collega’s? Welke taken zijn dringend en wat kan nog even wachten?

Organisatie. Kan het werk anders georganiseerd worden? Heb je ideeën om procedures eenvoudiger of efficiënter te maken? Kunnen ICT en digitalisering zorgen voor een betere organisatie van het werk? Zijn er te veel taken voor te weinig mensen? Kan het werk anders worden verdeeld?

Blijf bij! Zorg dat je mee bent en blijft in je vak. Volg regelmatig opleidingen om je vaktechnische kennis up-to-date te houden. Investeer (tijd en/of middelen) ook in persoonlijke ontwikkeling. Ga na hoe competenties ontwikkelen kan helpen om je taken vlotter en beter uit te voeren.

Omgeving. Kan je van anderen (collega’s, andere zelfstandige ondernemers) leren hoe zij het werk aanpakken? Kan je ideeën oppikken? Zijn er leidinggevenden, (preventie)adviseurs of specialisten die je kunnen helpen en ondersteunen? Wat heb je nodig?

Werkdruk is een complex begrip. Vaak wordt gedacht dat werkdruk alleen kan worden opgelost door extra personeel aan te nemen. Er zijn echter verschillende factoren van invloed op werkdruk. Het werkdrukkompas van het TNO geeft inzicht in deze factoren, tips en mogelijke oplossingen.