Wat doe je bij stressklachten?

Communiceer

Laat je werknemers herhaaldelijk weten bij wie zij terecht kunnen voor hulp. Welke rol nemen personeelszaken, de vertrouwenspersoon, de leidinggevenden, de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociale aspecten en de externe hulpverlening op? Hoe kunnen werknemers aanspraak maken op hulp?

Evalueer

Waar en hoe kan het beter? Wees kritisch voor het gevoerde preventiebeleid. Raakt het preventiebeleid aan de cruciale risico’s? Is wat je doet wel primaire preventie? Of zijn het eerder losstaande initiatieven? Ga hierover in gesprek en/of laat je hierin bijstaan door je externe preventiedienst.

Op maat Werkstress en burn-out aanpakken is geen one size fits all oplossing maar heeft baat bij een aanpak op basis van voortschrijdend inzicht en volhouden!

Effectieve aanpak Hebben werknemers voldoende mogelijkheden om te melden wanneer ze een te hoge werkdruk ervaren? Is dit bespreekbaar binnen het team? Wordt er bij het verdelen van taken en opdrachten of de productieplanning rekening gehouden met ieders draagkracht? Kunnen elementen die werkdruk verhogen (storingen, slecht materiaal, moeilijke klanten, ingewikkeld werk, slechte communicatie …) beter aangepakt worden?

Bouw buffers

Energieboost Neem initiatieven die werknemers terug energie geven.

  • Bied sociale steun aan de individuele medewerker. Dit kan tijdens het een-op-eengesprek dat je op geregelde tijdstippen hebt.
  • Creëer verbinding binnen het team. Start vergaderingen met een check-in (en eindig ze met een check-out). Organiseer leuke activiteiten met de afdeling buiten het werk. Vraag een creatieve medewerker om iets voor te stellen aan de groep. Motiveer werknemers om betrokkenheid en verbinding te creëren.

Leren en ontwikkelen Creëer leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel. Dit kan door werknemers een project te laten uitwerken, hen een thema te laten uitdiepen, kennis te delen, de vergaderingen om beurten door iemand anders van het team te laten voorzitten … Ook dit hoef je niet alleen te bedenken: betrek je leidinggevenden en werknemers.

Voorzie herstelmogelijkheden Je kan een chill- of rustruimte installeren. Spoor werknemers aan om een wandeling te maken na een stresserende gebeurtenis. Maak na zo’n voorval tijd voor een gesprek. Dat kan met jou als leidinggevende, met een collega of met een vertrouwenspersoon … Introduceer een buddy-systeem om moeilijke situaties te bespreken of organiseer intervisies om wat fout loopt te bespreken.

Uit waardering Waardering mag materieel zijn maar ook een oprecht woord van dank en appreciatie geeft mensen vleugels.