Onboarden in tijden van telewerken doe je zo

Nieuwe werknemers een goede start geven in je onderneming is belangrijk en zelfs juridisch vastgelegd. In tijden van telewerken en hybride werken is dat toch een tikkeltje uitdagend want niet iedereen is altijd zichtbaar en aanwezig op het werk. Gebruik onderstaande tips om nieuwe medewerkers een succesvolle start te laten maken bij je onderneming.

Onboarding begint vóór de eerste werkdag

De periode voor de eerste werkdag is cruciaal om een vertrouwensband tussen nieuwe werknemer en werkgever op te bouwen. Je doet dit door heel duidelijk te zijn in wat nieuwe medewerkers mogen verwachten. Niet alleen de jobinhoud maar ook allerlei praktische zaken zijn van belang zoals woon-werkverkeer, waar wordt er geluncht, welke laptop is er ter beschikking, welke communicatietools worden ingezet ... Bel je nieuwe werknemer even op, het zal veel onnodige stress voorkomen tijdens de eerste werkdagen.

Maak een plan

Onboarding is teamwerk. De indruk die je maakt als ondernemer, HR of leidinggevende is vaak doorslaggevend in de finale keuze van kandidaat-werknemers voor jouw onderneming. Starten in een deels virtuele omgeving vraagt dat iedereen betrokken is en dat je het proces planmatig aanpakt. Zo doe je dat:

  • Werk een integratieplan of opleidingsplan voor beginners uit.
  • Voorzie in de eerste weken regelmatig een kort overleg om na te gaan hoe het loopt en biedt de mogelijkheid om vragen te stellen.
  • Zorg dat iedereen weet dat er een nieuwe collega start en betrek hen in de onboarding, zowel online als op de werkvloer. Je kan een collega de rol van buddy of mentor geven.
  • Voorzie duidelijke handleidingen over de communicatietools die de onderneming inzet: hoe kan je collega’s bereiken, welke afspraken zijn gemaakt over e-mail, vergaderen, andere communicatietools, waar kan je terecht bij problemen …?
  • Combineer kennismaken op de werkvloer met een korte online meeting om de verschillende diensten te leren kennen. Weet wel te doseren en geef niet alle informatie in één keer. Wees creatief in je aanpak.

 

Onthaalbrochure opstellen

Laat je inspireren door deze leidraad om een goede onthaalbrochure op te stellen.

Stel je flexibel op

Een nieuwe werknemer aan boord nemen, is een flexibel proces dat je aanpast in functie van de noden. Vraag dus actief feedback aan de nieuwkomer maar ook aan de collega’s en leidinggevenden. Zo zal de integratie van nieuwe collega’s steeds succesvoller worden.