Hoe veranker je coachend leiderschap in je onderneming?

Een goede kapitein haalt de overkant met iedereen aan boord. Maar wat als je kapitein bent van een gammel schip? De context, in ons voorbeeld het schip, waarin je leidinggeeft kan je dus ondersteunen of belemmeren. Met deze tips leer je hoe je de juiste context installeert voor coachend en ondersteunend leiderschap.

Maak tijd voor leidinggeven

Werknemers ondersteunen en coachen vraagt tijd. Leidinggevenden die continu brandjes blussen of operationeel werk doen, hebben geen ruimte om medewerkers te coachen. Bespreek met je leidinggevenden wat ze écht moeten opvolgen en doen. Wat kunnen ze doorschuiven naar werknemers of ondersteunende diensten? Welke beslissingsprocessen kunnen korter? Hoe kan de productieflow beter om meer tijd vrij te maken voor coachend leidinggeven?

Leid de leider

Zorg voor coachend leidinggeven in elke hiërarchische laag. Als je moet kiezen waar te beginnen, start dan bij de top. Besteed hier voldoende aandacht aan. Deel goede voorbeelden van coachend en ondersteunend leidinggeven binnen jouw onderneming. Zo maak je duidelijk wat coachend leidinggeven betekent en stimuleer je om hiernaar toe te werken. 

Ga met je leidinggevenden in gesprek over hun rol in het ontwikkelen van competenties en talenten, communicatie, delegeren en coachen. Gebruik daarvoor de scan voor leidinggevenden en doe-agenda’s uit het ESF-project Talent@werkplek.

Wees consequent en duidelijk

Laat de cultuur van je onderneming coachend leidinggeven toe? Beperken de personeelsprocessen een coachende stijl? Kijk na of de manier van werken en hoe je beslissingen neemt de principes van coachend leidinggeven niet tegenspreken. Een coachende leiderschapsstijl past in een cultuur waar ruimte is voor groei en ontwikkeling van het personeel. Hoe geven jullie feedback aan elkaar? Is er formeel werkoverleg en wat is de kwaliteit hiervan? 

Gebruik de goestinggenerator om in jouw onderneming in gesprek te gaan over hoe leidinggevenden en werknemers kijken naar werkgoesting, werkeisen, autonomie, talent, verbondenheid en groei.

Organiseer opleiding en leer van elkaar

Organiseer opleidingen rond leiderschap. Bied leidinggevenden coaching aan om inzicht te krijgen in hun leiderschapsstijl, de impact hiervan op het team en hoe zij het anders kunnen aanpakken. Organiseer intervisies om cases te bespreken en van elkaar te leren. Ervaren leidinggevenden zelf ook een coachende, ondersteunende leiderschapsstijl  van hun directe baas? Hebben ze een voorbeeld?

Installeer een leercultuur

Ontwerp een visie en de bijhorende structuren en processen op zo een manier zodat elke medewerker en leidinggevende een kader heeft om voldoende stil te staan bij competenties, talenten en de groeikansen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het structureel opzetten van groeigesprekken, interne leercirkels en terugblikmomenten. Sta als onderneming bewust stil bij de feedbackcultuur die je wil en hoe je hier naartoe kan evolueren. Formuleer een leerbeleid, voor personeel én leidinggevenden.

Denk terug aan de speelplaats op de basisschool. Misschien speelde je wel met een happertje, zo'n papieren vouwwerkje met achter de flapjes leuke boodschappen, keuzes of voorspellingen. Ga aan de slag met het groeihappertje en spreek op een speelse manier over leren om zo te werken aan een sterke leercultuur.

Maak fouten bespreekbaar

We maken allemaal fouten. Hoe gaat jouw onderneming hiermee om? Reken je medewerkers op fouten af dan zijn ze minder geneigd om zelf beslissingen te nemen of dingen uit te proberen. Door fouten op een neutrale manier te benoemen laat je medewerkers makkelijker de stap zetten om hieruit te leren. Als individu en ook samen. Je kunt hier speels mee omgaan: Organiseer een fuck-up Friday (wat deden we deze week fout?), maak een wall of shame (werknemers zetten op een grappige manier fouten op een post-it, zet een biechtstoel klaar (waar werknemers hun fouten kunnen opbiechten) … Meldt iemand een fout? Oordeel dan niet en zoek geen schuldige. Bedank hem of haar en onderzoek wat je hieruit kan leren.

Waarom investeren in coachend leiderschap?

De manier waarop werknemers in jouw onderneming leiding en ondersteuning krijgen heeft een impact op het ziekteverzuim, verloop en langer willen of kunnen werken. Werknemers die zich gesteund voelen door hun baas hebben meer kans op werkbaar werk. Ze hebben vaker een motiverende job met kansen om bij te leren, de werkstress blijft binnen de perken en er is een goede balans tussen werk en privé. De leidinggevende maakt dus echt een verschil.

Er zijn tal van leiderschapsstijlen beschreven, elk met hun voor- en nadelen. Vanuit onderzoek schuiven we vooral de coachende, ondersteunende houding als leidinggevende naar voor. Dit is een op groei gerichte houding, die werknemers zo veel mogelijk in hun kracht zet. Leidinggevenden begeleiden en ondersteunen, vanuit een oplossingsgerichte mindset. Uiteraard blijft ook hier (een goede balans met) resultaatgerichtheid van belang.