In 5 stappen een visie op telewerken ontwikkelen

Een goed telewerkbeleid begint met een doordachte visie. Waarom wil je je werknemers laten telewerken? What’s in for me, voor mijn onderneming? Maar ook what’s in for them? Wat is de impact van het hybride werken op mijn onderneming, de manier van werken? Als je de gevolgen voor je onderneming niet goed hebt doorgedacht is de kans op nadelige effecten groter. De vijf onderstaande stappen helpen je om een doordachte en gedragen beleid uit te werken.

Neem bij voorkeur voor de verschillende stappen een externe begeleider onder de arm. Dit type van analyse van een onderneming vraagt een blik van buitenaf. Via de werkbaarheidscheque ondersteunt de Vlaamse overheid je hierin. Hoe je die kan aanvragen lees je hier.

 

Stappenplan voor een telewerk policy

Stap 1 Lijst de voor- en nadelen van telewerken op voor jouw onderneming (gebruik onderstaand lijstje ter inspiratie).

Stap 2 Ga in gesprek met leidinggevenden, werknemers, werknemersvertegenwoordigers over telewerken. Verzamel alle input. Maak een samenvatting. Doe dit op een creatieve manier. Zorg dat iedereen de eigen input hierin terugvindt. Werk met een moodboard waar de input op vermeld wordt, werk met quotes en zet de thema’s die vaak terugkeren groter.

Stap 3 Bespreek de samenvatting met het volledige team en de andere stakeholders. Het kan zijn dat nieuwe voordelen of moeilijkheden waaraan nog niet gedacht werd, naar boven komen.

Stap 4 Stimuleer bijkomende input op de samenvatting wanneer je van start gaat met telewerken. Zorg ervoor dat werknemers nieuwe impact kunnen delen met elkaar. Dit zorgt voor kennisdeling rond dit thema.

Stap 5 Denk na over alternatieven voor werknemers die niet (of veel minder) kunnen thuiswerken.

Lijstje ter inspiratie: motieven pro en contra telewerken
Pro telewerken Contra telewerken
gunstig imago als onderneming minder controle
aantrekkelijke werkgever minder rechtstreekse communicatie
minder (ziekte)verzuim ontevredenheid bij wie niet kan telewerken
minder kantoorruimte nodig kennisoverdracht verloopt trager/moeilijker
hogere productiviteit innovatiekracht komt onder druk
geconcentreerd werken leiding geven op afstand zet druk op leidinggevenden
geen of lagere kosten woonwerkverkeer verbondenheid kan verminderen
waardering van werknemers voor het vertrouwen werkdruk neemt toe omdat scheiding werk-privé vervaagt
bevestigt zelfstandigheid van werknemers afstemmingsproblemen kunnen toenemen
meer kansen voor inclusief ondernemen niet altijd haalbaar voor werknemers in precaire omstandigheden

 

Doe de Flexwerkscan

De Flexwerkscan van AMS helpt je om na te gaan of flexibel werken iets is voor jouw onderneming. Na het invullen krijg je gericht advies over potentieel en aanpak, betrokkenheid en ondersteuning, beleidskader en infrastructuur.

Tool Telewerk Inclusief Organiseren

Wees je bewust van zichtbare én onzichtbare barrières bij telewerken. Organiseer telewerken daarom inclusief. Deze gesprekstool van Mediawijs helpt om onzichtbare barrières bespreekbaar te maken.

Vitaal en gezond telewerken

Op zoek naar inspiratie? Kijk dan naar de projecten Vitaal en gezond telewerken die het Vlaams Instituut Gezond Leven goedkeurde.

Waarom willen werknemers telewerken?

Er zijn voor werknemers twee belangrijke motieven om te telewerken: het nastreven van een betere werk-privébalans en het ongestoord kunnen werken.

Werk-privébalans

De voordelen voor de werk-privébalans liggen voor de hand: er is geen pendeltijd en er kan doorgaans sneller gewisseld worden tussen werk en privé.

Geconcentreerd werken

In open kantoren is het druk en is er veel afleiding. Daar is het vaak moeilijk om geconcentreerd te werken. Thuis kunnen werknemers in alle rust doorwerken (maar dit kan soms ook moeilijk zijn als er kinderen (ziek) thuis zijn, werknemers ook mantelzorger zijn, ze met meerdere gezinsleden thuis moeten werken of geen aparte werkruimte hebben).