Doelpubliek

 • HR-verantwoordelijken
 • Leidinggevenden  
 • Zelfstandige ondernemers 
 • Vakbondsvertegenwoordigers 
 • Consulenten, trainers, vormingsmedewerkers 
 • Preventieadviseurs

Waarover het kan gaan

Dit is een handleiding over de masterclass 'Werken met goesting'. Deze handleiding kan gaan over de 3G's (Gezond & veilig, Gelijke kansen en Gemotiveerde medewerkers) van het werken met goesting. Het is belangrijk om in een veilige en uitdagende klimaat te werken. Dit levert het beter voelen van de medewerkers met als gevolg een lager ziekteverzuim. Ook voelen ze zich meer betrokken bij het bedrijf met als resultaat betere prestaties.

Hoe je het aanpakt

In deze film staan we stil bij de 3 G’s van het werken met goesting waar teams, bedrijven  actief mee aan de slag kunnen gaan om werk te maken van werkbaar werk. Bedrijven die hierin investeren zorgen ervoor dat medewerkers niet alleen langer blijven werken, maar ook met goesting blijven werken tot aan hun pensioen.  

Het gaat over: 

 1. Een gezonde en veilige werkplek
 2. Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd of levensfase  
 3. Gemotiveerde medewerkers waarbij werkdruk tot een minimum herleid wordt 

De film geeft aan dat werkbaar werk maatwerk is en dat dit voor iedereen verschillend is en verandert in de loop van tijd. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van realistische en herkenbare voorbeelden. 

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier nodigt deze film je uit om te reflecteren over je eigen handelen en het handelen in je team of bedrijf. Als interne of externe trainer is dit online product een uitdagende en motiverende werkvorm om te gebruiken of te integreren in het eigen opleidingspakket. 

Het bekijken van de film

Je kan zelf plannen waar en wanneer je de film bekijkt. Dit kan autonoom of in groep. 

Je kan de film in zijn geheel bekijken of per onderdeel. Dit is afhankelijk van het beschikbare tijdsbestek en wat je beoogt: 

 • medewerkers of leidinggevenden sensibiliseren en inspireren
 • uitwisselen van ervaringen – een discussie uitlokken
 • het in kaart brengen en analyseren van het eigen handelen en de werkcontext 
 • reflecteren en aanzetten tot acties 
   

Mogelijke vragen

Je vindt hier alvast enkele vragen die kunnen helpen bij het bekijken en bespreken van de film.  

 • Vragen bij het bekijken van de film in zijn geheel  (18:26 min)
 • Wat herken je in de uitleg en de voorbeelden? 
 • Welke tips neem je mee naar je team of bedrijf? 
 • Hoe kan je zaken vertalen naar de eigen werkcontext? 
 • Welke bedenkingen of nuances wil je nog toevoegen? 
 • Wat is voor jou de kernboodschap? 
 • Wat betekent werkbaar werk voor jou en je medewerkers? 
 • Via welke overlegkanalen en hoe maak je de 3 G’s bespreekbaar in je team of bedrijf? 

Extra vragen per onderdeel 

 • Gezond en veilig werken (start min. 02:58)
  • Hoe zorg je samen met je team voor een gezonde en veilige werkplek? 
  • Is er voldoende aandacht voor preventie?
  • Geef je het goede voorbeeld?
 • Gelijke kansen (start min. 08:14)
  • Op welke manier ga je nu al aan de slag met een duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid?
  • Weet je welke leeftijdsgroepen je organisatie vertegenwoordigen?
  • Is het beleid daarop afgestemd?
 • Gemotiveerd (start min. 12:17)
  • Hoe staat je organisatie met het ervaren van werkdruk?
  • Hoe wordt er mee omgegaan?
  • Hoe maak je als leidinggevende en collega's hierin het verschil?

Nuttige documentatie

 • Publicaties, tools en goede voorbeelden van deze website
 • Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk
 • C104 Werkgelegenheidsplan om werknemers langer aan het werk te houden 
 • Mijn Werkbalans. Tool voor loopbaancoaches, HRM-ers, leidinggevenden en medewerkers. Annick Jehaes & Karen Van den Broeck, 2019 Garant tweede druk