Doelpubliek

 • HR- en vormingsverantwoordelijken
 • Leidinggevenden  
 • Zelfstandige ondernemers 
 • Vakbondsvertegenwoordigers
 • Consulenten, trainers, vormingsmedewerkers 
 • Medewerkers

Waarover het kan gaan

Dit is een handleiding over de masterclass ‘Leren om te groeien’. Deze handleiding kan gaan over het leren bevorderen in een werkcontext als bedrijfsleider, HR, leidinggevende of collega’s. Goesting en motivatie is een geschikt hulpmiddel en zorgt ervoor dat medewerkers zich kunnen aanpassen aan veranderende werkomgevingen. Het succes van een bedrijf is gebonden aan de kennis en vaardigheden van medewerkers. 

Hoe je het aanpakt

In dit filmpje geven we inzichten in de belangrijkste elementen en geven we voorbeelden hoe dit er in de praktijk kan uitzien. Hoe zorg je ervoor dat mensen goesting hebben om te leren.

Adviezen
De volgende 4 adviezen komen aan bod en worden geïllustreerd aan de hand van realistische en herkenbare voorbeelden:  

 1. Kies voor een structurele aanpak om competenties en talenten te ontwikkelen
 2. Maak tijd vrij en creëer een gunstige leeromgeving
 3. Zorg voor een gevarieerd aanbod
 4. Deel kennis via lerende netwerken

De film legt de focus op werkbaar werk in de context van het creëren van een gunstig leerklimaat en wil een bijdrage leveren om het werk kwaliteitsvol en haalbaar te maken door kennis te delen, mensen te enthousiasmeren en aan te zetten tot actie. 

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier nodigt deze film je uit om te reflecteren over je leeromgeving. Als interne of externe trainer is dit online product een uitdagende en motiverende werkvorm om te gebruiken of te integreren in het eigen opleidingspakket. 
 

Het bekijken van de film

Je kan zelf plannen waar en wanneer je de film bekijkt. Dit kan autonoom of in groep. 

Je kan de film in zijn geheel bekijken of per onderdeel. Dit is afhankelijk van het beschikbare tijdsbestek en wat je beoogt: 

 • medewerkers of leidinggevenden sensibiliseren en inspireren 
 • uitwisselen van ervaringen – een discussie uitlokken
 • het in kaart brengen en analyseren van de eigen leeromgeving 
 • reflecteren en aanzetten tot acties 
   

Mogelijke vragen

Je vindt hier alvast enkele vragen die kunnen helpen bij het bekijken en bespreken van de film.  

 • Vragen bij het bekijken van de film in zijn geheel  (18:54 min)
 • Wat herken je in de uitleg en de voorbeelden? 
 • Welke tips neem je mee naar je team of bedrijf? 
 • Hoe kan je zaken vertalen naar de eigen werkcontext? 
 • Welke bedenkingen of nuances wil je nog toevoegen? 
 • Wat is voor jou de kernboodschap? 
 • Aan wie denk je bij het woord leiderschap? 
 • Welke positieve effecten van leren zie je voor mensen, teams en het bedrijf?

Extra vragen per onderdeel 

 • Kies voor een structurele aanpak om competenties en talenten te ontwikkelen (start min. 01:59)
  • Welke competenties en talenten staan centraal in je team of bedrijf? 
  • Hoe vertaal je bedrijfsdoelen naar teamdoelen en persoonlijke doelen van medewerkers?  
  • Hoe stem je HR activiteiten op elkaar af: van instroom, doorstroom naar uitstroom?  
    
 • Maak tijd vrij en creëer een gunstige leeromgeving (start min. 06:10)
  • Ligt de focus vooral op doelgericht leren of ook op ontwikkelingsgericht leren?
  • Hoe creëer je een positieve feedbackcultuur?
  • Daag je je medewerkers voldoende uit ome te leren? Ga je hiervoor in dialoog?
    
 • Zorg voor een gevarieerd aanbod (start min. 11:29)
  • Hou je voldoende rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van medewerkers?   
  • Hoe zet je je in op werkplekleren en mentorschap?
  • Hoe maak je de vertaling van het geleerde naar de eigen praktijk?
    
 • Deel kennis via lerende netwerken (start min.15:56) 
  • Aan welke lerende netwerken neem je deel als team of bedrijf?  
    

Nuttige documentatie

 • Publicaties en goede voorbeelden op deze website 
 • Competentiewoordenboeken die online ter beschikking zijn
 • Leerstijlen van Kolb