Doelpubliek

 • HR-verantwoordelijken
 • Leidinggevenden  
 • Zelfstandige ondernemers 
 • Vakbondsvertegenwoordigers
 • Consulenten, trainers, vormingsmedewerkers 

Waarover het kan gaan

Dit is een handleiding over de masterclass: ‘Leidinggeven van A tot Z’. Deze handleiding kan gaan over hoe je op een effectieve manier leiding kan geven. Als leidinggevende heb je verschillende taken en kan je op verschillende manieren aansturen. Ieder persoon heeft een eigen manier wat betreft het aansturen maar afhankelijk van een bepaalde situatie zal de ene manier effectiever zijn dan de andere. 

Hoe je het aanpakt

In dit filmpje geven we de inzichten in diverse elementen die belangrijk zijn bij leiding geven en geven we voorbeelden hoe dit er in de praktijk kan uitzien. Dit filmpje gaat over leidinggeven met klasse. 
    
De volgende 3 vragen staan hierbij centraal en worden geïllustreerd aan de hand van realistische en herkenbare voorbeelden:  

 1. Wat doet een goede leider? 
 2. Welke context creëert een goede leider? 
 3. Wat voor een persoon is een goede leider? 

De film legt de focus op werkbaar werk in de context van leiding geven en wil een bijdrage leveren om het werk kwaliteitsvol en haalbaar te maken door kennis te delen, mensen te enthousiasmeren en aan te zetten tot actie. 

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier nodigt deze film je uit om te reflecteren over je eigen handelen als leidinggevende in je team of bedrijf. Als interne of externe trainer is dit online product een uitdagende en motiverende werkvorm om te gebruiken of te integreren in het eigen opleidingspakket voor leidinggevenden.  

Het bekijken van de film

Je kan zelf plannen waar en wanneer je de film bekijkt. Dit kan autonoom of in groep. 

Je kan de film in zijn geheel bekijken of per onderdeel. Dit is afhankelijk van het beschikbare tijdsbestek en wat je beoogt: 

 • leidinggevenden sensibiliseren en inspireren 
 • uitwisselen van ervaringen – een discussie uitlokken
 • het in kaart brengen en analyseren van het eigen handelen en de werkcontext 
 • reflecteren en aanzetten tot acties 
   

Mogelijke vragen

Je vindt hier alvast enkele vragen die kunnen helpen bij het bekijken en bespreken van de film.  

 • Vragen bij het bekijken van de film in zijn geheel  (17:10 min)
 • Wat herken je in de uitleg en de voorbeelden? 
 • Welke tips neem je mee naar je team of bedrijf? 
 • Hoe kan je zaken vertalen naar de eigen werkcontext? 
 • Welke bedenkingen of nuances wil je nog toevoegen? 
 • Wat is voor jou de kernboodschap? 
 • Aan wie denk je bij het woord leiderschap? 
 • Waar zit jouw uitdaging en wie of wat kan je helpen om een eerste stap te zetten richting verandering? 
 • Hoe is het gesteld met de werkmotivatie in jouw team of bedrijf? 

Extra vragen per onderdeel 

 • Wat doet een goede leider (start min. 02:00)
  • Hoe toon je dat je luistert en communiceert op een verbindende manier? 
  • Hoe delegeer je op een doordachte manier? 
  • Wat zijn voor jou belemmeringen om te luisteren, verbindend te communiceren of te delegeren? 
 • Welke context creëert een goede leider? (start min. 09:47)
  • Autonomie: Wat betekent autonomie in je team of bedrijf? Geef je duidelijke verwachtingen aan waarbinnen medewerkers hun ding mogen doen?
  • Binding: Is het voor je medewerkers of netwerkpartners duidelijk aan welk doel jullie samen werken? Op welke manier worden medewerkers gewaardeerd en ondersteund om samen aan hetzelfde doel te werken? 
  • Competentie: Heb je een zicht op de talenten en competenties van iedere medewerker of netwerkpartner? Op welke manier zorg je ervoor dat medewerkers hun talenten en competenties kunnen inzetten op het werk?
 • Wat voor een persoon is een goede leider (start min. 12:54)
  • Durf je controle loslaten en delegeren waar mogelijk? 
  • Hoe bouw je vertrouwen op en doe je aan zelfreflectie? 
  • Wanneer maak je tijd voor zelfreflectie en wie/wat helpt je daarbij? 
    

Nuttige documentatie

 • Publicaties en goede voorbeelden op deze website 
 • Thema van verbindende communicatie is gelinkt aan de theorie van geweldloze communicatie van Rosenberg
 • Zelfdeterminatietheorie en het ABC van motivatie van Deci & Ryan