Doelpubliek

 • Management
 • HR-verantwoordelijken
 • Leidinggevenden  
 • Zelfstandige ondernemers 
 • Vakbondsvertegenwoordigers
 • Consulenten, trainers, vormingsmedewerkers 
 • Teams

Waarover het kan gaan

Dit is een handleiding over de masterclass. De masterclass kan gaan over het goed organiseren van een bedrijf of een team. We geven inzichten in de belangrijkste elementen en geven voorbeelden hoe dit er in de praktijk kan uitzien. Zie je ‘rotte appels’ als oorzaak van problemen die alles verzuren of zie je ze eerder als een symptoom van pijnpunten of mankementen in je bedrijf of je team, waar je mee aan de slag kan gaan.

Hoe je het aanpakt

In dit filmpje komen de volgende 5 tips aan bod en worden ze geïllustreerd aan de hand van realistische en herkenbare voorbeelden:  

 1. Steek enkel energie in wat je kan veranderen
 2. Hou focus 
 3. Maak duidelijk wat je verwacht van medewerkers en geef hierover feedback 
 4. Gebruik afspraken als een goede leidraad 
 5. Zie verschillen als rijkdom.

De film legt de focus op werkbaar werk in de context van het werk goed organiseren en wil een bijdrage leveren om het werk kwaliteitsvol en haalbaar te maken door kennis te delen, mensen te enthousiasmeren en aan te zetten tot actie. 

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier nodigt deze film je uit om te reflecteren over je eigen handelen en het handelen in je team of bedrijf. Als interne of externe trainer is dit online product een uitdagende en motiverende werkvorm om te gebruiken of te integreren in het eigen opleidingspakket.

Het bekijken van de film

Je kan zelf plannen waar en wanneer je de film bekijkt. Dit kan autonoom of in groep. 

Je kan de film in zijn geheel bekijken of per onderdeel. Dit is afhankelijk van het beschikbare tijdsbestek en wat je beoogt: 

 • medewerkers of leidinggevenden sensibiliseren en inspireren 
 • uitwisselen van ervaringen – een discussie uitlokken
 • het in kaart brengen en analyseren van het eigen handelen en de werkcontext 
 • reflecteren en aanzetten tot acties 
   

Mogelijke vragen

Je vindt hier alvast enkele vragen die kunnen helpen bij het bekijken en bespreken van de film.  

 • Vragen bij het bekijken van de film in zijn geheel  (17:39 min)
 • Wat herken je in de uitleg en de voorbeelden? 
 • Welke tips neem je mee naar je team of bedrijf? 
 • Hoe kan je zaken vertalen naar de eigen werkcontext? 
 • Welke bedenkingen of nuances wil je nog toevoegen? 
 • Wat is voor jou de kernboodschap? 

Extra vragen per onderdeel 

 • Steek energie in wat je kan veranderen (start min. 02:38)
  • Welke invloeden zijn er van buitenaf waar je weinig impact op hebt, maar wel rekening mee moet houden in je team of bedrijf?
  • Welke nieuwe opportuniteiten of kansen bieden zich aan?
    
 • Hou focus (start min. 04:27)
  • Wat zijn de doelstellingen van je bedrijf of team?
  • Hoe communiceer je hierover?
    
 • Maak duidelijk wat je verwacht en geef feedback (start min. 06:51)
  • Is het voor iedereen duidelijk wie dat doet?
  • Hoe flexibel zijn de functies en de rollen ingevuld? Kunnen medewerkers voor elkaar inspringen?
  • Onderhandel je regelmatig met je bedrijf of team over wie doet wat, wat moeten we meer, minder of blijven doen?
 • Gebruik afspraken als een goede leidraad (start min. 09:50)
  • Zijn er duidelijke afspraken in je bedrijf of team?
  • Is er voldoende inspraak van medewerkers bij het bepalen van afspraken?
    
 • Zie verschillen als rijkdom (start min. 13:24)
  • Herken je de verschillende types in je bedrijf of team?
  • Welke meerwaarde, aanvullende kwaliteiten en/of noden zie je?

Nuttige documentatie

 • Publicaties en goede voorbeelden op deze website 
 • Thema van verbindende communicatie is gelinkt aan de theorie van geweldloze communicatie van Rosenberg
 • Zelfdeterminatietheorie en het ABC van motivatie van Deci & Ryan