Wat is verbindend communiceren?

Verbindend communiceren is durven zeggen waar het op staat, steeds rekening houdend met de ander. Je stelt je open voor wat de ander zegt, zonder vooroordeel. Vanuit verbinding ga je onderwerpen niet uit de weg en praat je anderen niet naar de mond. De kans is groter dat zo je boodschap correct overkomt.  

Waarom is dit belangrijk?

Verbindend communiceren bouwt mee aan een goede werkrelatie en veronderstelt wederkerigheid. Teamleden zijn samen verantwoordelijk hiervoor. Er zijn heel wat voordelen: 

 • het vergemakkelijkt het onderling samenwerken 
 • je hebt meer kans op een hecht team
 • teamleden luisteren meer en beter naar elkaar 
 • het kan de werkbaarheid van de jobs in jouw team verbeteren 
 • je bouwt mee aan een leercultuur binnen jouw team 
 • je hebt het nodig om coachend leiding te geven
 • het verbetert de interne communicatie
 • conflicten komen minder voor en zijn sneller bespreekbaar 
 • het sociaal overleg kan vlotter verlopen. 

Verbindend communiceren is een manier om wat je wil te realiseren zonder macht of geweld te gebruiken. Het bevordert volwassen verhoudingen binnen de onderneming of organisatie. 

De methode van de giraf en de jakhals

Een gekende basistechniek van verbindende communicatie omvat deze vier stappen:

 • waarnemen: feiten geven zonder oordeel
 • gevoelens uiten: hoe voel ik me hierbij?
 • behoeften delen: wat heb ik nodig?
 • een concreet verzoek doen: wat wil of heb ik nodig van de ander of mezelf?  

Marshall Rosenbergh gebruikt het model van de giraf en de jakhals, als beeldspraak om verbindende communicatie uit te leggen. De giraf verbindt, is constructief en empathisch, luistert met aandacht naar zichzelf en anderen. De jakhals beschuldigt, oordeelt, verwijt en klaagt. Denk en spreek zoveel mogelijk vanuit de giraf. De jakhals maakt het de luisteraar moeilijk om de boodschap niet persoonlijk te nemen. Komt de jakhals bij een teamlid naar boven? Dan kan het teamlid die gebruiken als signaalfunctie en om uit te zoeken wat eronder zit en waar hij of zij behoefte aan heeft.