Voordelen van werken met teams

In ondernemingen gebeurt de arbeidsdeling nog vaak op basis van gelijkaardige activiteiten of functies. Werknemers met ongeveer dezelfde functie worden bij elkaar gezet in een afdeling.  Afstemmen tussen de afdelingen gebeurt via werkoverleg of langs de hiërarchische lijn. In zulke functionele ondernemingen is er sprake van een scheiding tussen voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken. Werkprocessen worden aangestuurd door controles en procedures. Voor gestandaardiseerde producten en diensten werkt deze manier van organiseren prima. Maar als de markt meer variatie, meer flexibiliteit, meer op maat vraagt dan loopt het vaak stroef en fout.  

Een antwoord op deze uitdagingen is een stroomsgewijze organisatie. Je organiseert het werk op basis van de producten die je maakt of de diensten die je levert. Tegelijk leg je de regelmogelijkheden (hoe pakken we het werk aan) zo laag mogelijk in de onderneming én integreer je de verschillende taken in teams. Hoe groot de zelfsturing of zelforganisatie is wordt bepaald door de keuzes die je maakt over de bevoegdheden van het team en of er wel of niet een leidinggevende in het team is. 

In teams werken biedt volgende voordelen:

Doorlooptijd verkort

In een stroomsgewijze organisatie met teams kunnen taken beter op elkaar afgestemd worden en verdwijnt de dode tijd waarin een product of dienst liggen te wachten op een volgende bewerking. Daardoor verkorten doorlooptijden aanzienlijk. 

Meer flexibiliteit 

Teams kunnen sneller reageren op veranderende omstandigheden en sneller aanpassingen doen. Omdat ze zelf het werk flexibel kunnen organiseren, spelen ze makkelijker in op nieuwe eisen van de markt of de klant.  

Meer kwaliteit 

In teams zullen kwaliteitsproblemen sneller aan het licht komen en gaan teamleden samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Omdat feedback sneller en directer wordt doorgegeven, worden kwaliteitsproblemen vaak voorkomen. 

Directe communicatielijnen 

Teamleden werken nauwer samen en leren elkaar beter kennen, wat kan leiden tot een sterkere en meer productieve samenwerking. De communicatie in deze teams is doorgaans meer direct en open, wat het proces van besluitvorming en probleemoplossing verbetert. 

Betrokken medewerkers 

Teamleden hebben meer verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid, wat hen meer betrokken maakt bij het werk en hen motiveert om beter te presteren. 

Coachend leiding geven 

Leidinggevenden die teams aansturen zullen vooral focussen op het coachen en begeleiden van teams. Omdat heel wat taken en verantwoordelijkheden verschuiven naar de teams hebben leidinggevenden meer ruimte voor hun ondersteunende rol.