Buddy’s maken psychisch leed bespreekbaar bij Curando

COVID-19 had een grote impact op de woonzorgcentra en vooral de omstandigheden waarin de medewerkers moesten werken waren heel lastig.

Volgens een recente bevraging in de woonzorgsector denkt één op de vier medewerkers om te stoppen met hun beroep. Dat zijn alarmerende cijfers voor Delphine Baele, beleidsmedewerker personeel bij Curando.

Via de werkbaarheidscheques begeleidde consultant Piet De Brouwer Curando bij stressdebriefing gesprekken. Volgens hem is corona voor de medewerkers traumatisch. Medewerkers hebben geen vat op wat er gebeurt. Ze weten ook niet wanneer het zal stoppen en wat ze moeten aanvangen met alle informatie die ze krijgen. Dat zorgt voor stress en onzekerheid.

Via buddy’s (collega’s) leren medewerkers dat ze gemeenschappelijke ervaringen hebben, dat ze niet abnormaal reageren op moeilijke situaties. De buddy’s blijven ook na COVID actief.

Delphine Baele: “De ambitie van het traject was om het psychisch lijden van onze medewerkers bespreekbaar te maken. Een werkbaarheidscheque geeft je de ruimte om het traject professioneel aan te pakken omdat je er de expertise mee kan inkopen”.

 

Contact