Financiering

Verbeter je personeelsbeleid met de kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille (kmo-P) krijg je als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Je kan tot 30% steun krijgen met een maximum van 7 500 euro per jaar voor opleidingen en adviezen rond specifieke thema’s, zoals bedrijfsstrategie, personeelsmanagement en innovatie. Er is ook een tijdelijke verhoging kmo-P voorzien van maximum 5 000 euro in verband met werkbaar werk. Opgelet: Voor de verhoging kmo-P zijn er geen aanvragen meer mogelijk voor 2023. Aanvragen voor de (basis) kmo-p kunnen nog wel.

Pak werkbaar werk aan met een werkbaarheidscheque

Opgelet: Er zijn geen aanvragen meer mogelijk voor 2023. De middelen van deze maatregel waren uitgeput op 12/10/2023.

Met de werkbaarheidscheque kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en organisaties uit de socialprofit in Vlaanderen tot 10 000 euro steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk in kaart te brengen en aan te pakken. Je kan ook beroep doen op de tijdelijke verhoging van de kmo-portefeuille van maximum 5 000 euro. Beide maatregelen hebben als doel de arbeidsomstandigheden op de werkvloer duurzaam te verbeteren. Deze subsidies kan je aanvragen tot 30 november 2023 of tot uitputting van de middelen.

Projectfinanciering om jobs werkbaar te maken

Europa WSE geeft financiële ondersteuning aan projecten die de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren. Dat kan door werk te maken van een loopbaan- en competentiebeleid, door de organisatiestructuur te verbeteren, een cultuuromslag in leidinggeven te stimuleren of steun voor het organiseren van opleidingen voor werknemers.

Neem je loopbaan in handen met een loopbaancheque

Volg je als werknemer loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum dan kan je betalen met loopbaancheques. Zo betaal je zelf maar een klein deel van je loopbaanbegeleiding. De overheid past de rest bij. Meer info over loopbaanbegeleiding vind je op de VDAB-website.

Betaal je opleiding met een opleidingscheque

Volg je buiten de werkuren een opleiding om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Dan heb je misschien recht op opleidingscheques. Jij betaalt de helft van het inschrijvingsgeld, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Combineer je opleiding met een job

Het Vlaams opleidingsverlof geeft werknemers uit de privé-sector die een erkende opleiding volgen de mogelijkheid om afwezig te zijn op het werk met behoud van hun loon.

Vraag een premie bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Als je tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld in het kader van zorg of opleiding.