Financiering

Verbeter je personeelsbeleid met de kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille (kmo-P) krijg je als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Je kan, afhankelijk van de grootte van de onderneming, tot 30% steun krijgen met een maximum van 7 500 euro per jaar voor opleidingen en adviezen rond specifieke thema’s, zoals bedrijfsstrategie, personeelsmanagement en innovatie. Heb je dit plafond bereikt? Dan kan je een tijdelijke verhoging kmo-P aanvragen tot en met 31 juli 2024. Deze subsidie bedraagt maximum 5 000 euro en kan je tot en met 31 augustus 2024 inzetten voor acties (opleiding en advies) over werkbaar werk. Als je eerder al werkbaar werk-acties nam onder de noemer HR van KMO-P kan je deze subsidies ook inzetten voor andere acties.

Pak werkbaar werk aan met een werkbaarheidscheque

Met de werkbaarheidscheque kunnen kleine (met minstens 1 werknemer) en grote ondernemingen uit de profitsector en organisaties uit de socialprofit in Vlaanderen, die aan bepaalde criteria voldoen, financiële ondersteuning krijgen voor werkbaar werk. De werkbaarheidscheque kan je aanvragen tot en met 31 juli 2024 of tot uitputting van de middelen. Je kan tot maximum 9 000 euro steun krijgen (60% van de totale factuurkosten) om tot uiterlijk 31 augustus 2024 knelpunten in kaart te brengen en/of aan te pakken via het inkopen van een scan, begeleiding, advies of opleiding. Je mag niet eerder gebruik gemaakt hebben van deze maatregel. Je kan ook in aanmerking komen voor de tijdelijke verhoging van de kmo-portefeuille van maximum 5 000 euro. Beide maatregelen hebben als doel de arbeidsomstandigheden op de werkvloer duurzaam te verbeteren.

Projectfinanciering om jobs werkbaar te maken

Europa WSE geeft financiële ondersteuning aan projecten die de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren. Dat kan door werk te maken van een loopbaan- en competentiebeleid, door de organisatiestructuur te verbeteren, een cultuuromslag in leidinggeven te stimuleren of steun voor het organiseren van opleidingen voor werknemers.

Neem je loopbaan in handen met een loopbaancheque

Volg je als werknemer loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum dan kan je betalen met loopbaancheques. Zo betaal je zelf maar een klein deel van je loopbaanbegeleiding. De overheid past de rest bij. Meer info over loopbaanbegeleiding vind je op de VDAB-website.

Betaal je opleiding met een opleidingscheque

Volg je buiten de werkuren een opleiding om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Dan heb je misschien recht op opleidingscheques. Jij betaalt de helft van het inschrijvingsgeld, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Combineer je opleiding met een job

Het Vlaams opleidingsverlof geeft werknemers uit de privé-sector die een erkende opleiding volgen de mogelijkheid om afwezig te zijn op het werk met behoud van hun loon.

Vraag een premie bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Als je tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld in het kader van zorg of opleiding.