• I-Talent-O
 • Startersgids competentiebeleid
 • Formulier Registreren van opleidingen
 • Talent@werkplek
 • Miko Pac: Opleidingen in de kunststofverwerkende industrie (aanpak en wensen)
 • Met goesting blijven werken en leren. Werkende praktijken
 • Competent van kop tot teen!
 • Samen werkt het beter. Naar een synergie van organiseren, werken en leren in hogescholen
 • Wegwijs in competenties. Toolbox voor instroom, doorstroom en uitstroom.
 • Competenties in competitie. Doe- en denkboek competentie-management invoeren in de KMO
 • Talententrotter: uw gids doorheen het competentielandschap
 • Over competenties en talenten
 • Checklist Keeping Up Competence
 • Ruimte voor competenties
 • Checklist Leerrijke Jobs
 • Leergids (met leerscan)