• Checklist/vragenlijst arbeidsomstandigheden
 • Website Arbocatalogus GGZ - werkdruk herkennen, oorzaken analyseren en aanpakken
 • Flowbox Toolbox over kortcyclische arbeid
 • Werkdruk aanpakken
 • Charter voor een gezinsvriendelijke onderneming
 • Jaarlijks overzicht personeelsverloop
 • Brochure "Psychosociale aspecten" - Reeks Sobane-strategie
 • Werkbaar werk, ook voor 50-plussers
 • Checklist/vragenlijst arbeidsverhoudingen
 • Werkdruk. De OR pakt het aan!
 • Stap voor stap naar minder werkdruk. Een methodiek voor de aanpak van werkdruk in het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
 • Toolkit inspectiecampagne naar psychosociale risico's (2012)
 • Sobane strategie en opsporingsgids Déparis
 • FACTS sheet 31 "Praktische oplossingen voor werknemers ter bestrijding van stress op het werk en de onderliggende oorzaken"
 • Werkdruk aanpakken in de bouw
 • Mantelzorgvriendelijk ondernemen
 • EHBBO Zakboekje
 • Brochure "Psychosociale belasting op het werk. Geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en stress."
 • FNV Bondgenoten - ‘Druk de werkdruk!’
 • Toolkit co-efficient. De kracht van een goede m/v balans