• Accent - Een strategisch competentiebeleid
  • Agentschap Ruimte en Erfgoed - zelfsturende teams
  • vzw GTB - waarderend onderzoek bij de medewerkers als basis
  • Chanterie Dekzeilen - project Kleine Moedige Ondernemingen
  • Willemen General Contractor nv - opleiding en intervisiemomenten voor leidinggevenden
  • Best of Travel - Meer zelfsturing bij de medewerkers, meer ademruimte voor de zaakvoerder
  • Genencor - Feedback is leren
  • Brouwerij Martens - Arbeiders competenter en polyvalent maken
  • BOSTA - Van productgerichte naar klantgerichte organisatie