• Flowbox Toolbox over kortcyclische arbeid
 • Checklist/vragenlijst arbeidsomstandigheden
 • Teamspel
 • Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement voor managers
 • Werkpakket psychische belasting ambulancezorg
 • Leergids (met leerscan)
 • Kennisoverdracht organiseren
 • Ruimte voor competenties
 • Van meningsverschil tot hyperconflict
 • Zelfbevragingsinstrument werkgoesting
 • Box voor bazen - COMPLEAD
 • Wegwijs in de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
 • KMO Toetsingslijst Hoe geraak ik in gesprek met mijn team van medewerkers? Werkoverleg in de KMO (HRM Coach)
 • Toolkit co-efficient. De kracht van een goede m/v balans
 • Werkdruk aanpakken
 • Jaarlijks overzicht ziekteverzuim
 • Schoenen Torfs - Temporele flexibiliteit
 • DHL - Talentmanagement bij supervisor
 • Jukebox. Golden oldies en hippe hits voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Willemen General Contractor nv - opleiding en intervisiemomenten voor leidinggevenden