Ontwikkeld door
FOD Personeel en Organisatie

Het zelfevaluatie-instrument Kennismanagement heeft als doel managers te helpen om een diagnose te stellen van het Kennismanagement binnen hun organisatie en zo de meest pertinente strategie te definiëren. Het is een instrument ontwikkeld voor de federale overheidsdiensten, maar het kan ook dienen voor andere organisaties.

Aanpak

Met het zelfevaluatie-instrument kennismanagement kan snel een diagnose gemaakt worden van de situatie op een bepaald moment.  Het kan een diagnose zijn van de hele organisatie of een deel ervan. Het kan gebruikt worden als ondersteuning van workshops om deelnemers te sensibiliseren voor het belang van kennismanagement (KM), de voorwaarden van KM, het identificeren van sterke en zwakke punten en prioriteiten van de organisatie wat betreft KM of om vorderingen op het vlak van KM op te volgen.

Er wordt een participatieve aanpak voorgesteld: de directie stelt een evaluatiegroep samen die representatief is voor de organisatie. De directie onderzoekt de resultaten van de evaluatie en legt dan de prioriteiten vast.

Concreet materiaal

Het instrument heeft de vorm van een vragenlijst die is opgesteld volgens het CAF model (vertaling van het EFQM model voor overheidsorganisaties).

Deel 1 gaat over de factoren die het kennismanagement beïnvloeden/bepalen. De gebruiker beoordeelt het kennismanagement in de eigen organisatie door aspecten van dat kennismanagement te vergelijken met de 30 goede praktijken die in het instrument worden voorgesteld. De vragen gaan over leiderschap, strategie & planning, HRM, Partnerships & middelen en management van processen.

In deel 2 komen de resultaten van het kennismanagement in de organisatie aan bod. In het boekje wordt een volledig projectplan uitgewerkt. Het bevat 13 vragen over de resultaten die het gevolg zijn van het kennismanagement binnen de organisaties:

  • over resultaten bij de burger/klant
  • resultaten bij de medewerkers
  • resultaten bij de samenleving
  • op het vlak van de sleutelactiviteiten

Het instrument stelt enerzijds een diagnose, maar stuurt ook aan op een gestructureerde aanpak.

Beschikbaar

De brochure kan je terugvinden onder documenten