Zelfbevragingsinstrument werkgoesting

  Ontwikkeld door
  Uitgegeven door VLAO, uitgewerkt door Universiteit Hasselt

  Het zelfbevragingsinstrument Werkgoesting gaat over kritische condities voor een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid. Het kan de KMO-bedrijfsleider en/of personeelverantwoordelijke helpen om binnen de eigen onderneming op regelmatige basis te onderzoeken in welke mate een aantal kritische condities voor een leerkrachtige werkomgeving aanwezig zijn.

  Context

  Dit instrument is ontwikkeld door de Universiteit Hasselt in samenwerking met een aantal partners in het kader van het ESF-project "werkgoesting in KMO's".

  Aanpak

  Inzet en werkgoesting hangen in grote mate samen met de mogelijkheid om zich voortdurend professioneel en persoonlijk te kunnen ontplooien. Vitale en lerende bedrijven beseffen dit ten volle en streven permanent naar een synergie tussen werken, leren en innoveren. Dit doen zij door regelmatig te kijken naar hoe zij als bedrijf functioneren teneinde continu te verbeteren.

  Het opzet is dat dit reflectie- en actie-instrument bij deze opdracht helpt en het gesprek opent. Met dit instrument kan je nagaan in welke mate een aantal kritische condities voor een leerkrachtige werkomgeving aanwezig zijn.

  Het instrument laat je ook toe acties te formuleren in de richting van deze condities.

  Concreet materiaal

  De kritische condities voor een leerkrachtige werkomgeving die worden onderzocht zijn:
  1. een energiegevende missie en toekomstvisie,
  2. een leercultuur,
  3. flexibele structuren en systemen,
  4. ondersteunend leiderschap,
  5. lerende medewerkers,
  6. leermogelijkheden.

  Daarbij wordt gesteld dat het belangrijk is:

  • te starten met de conditie die bovendrijft bij de mensen (in hun verhalen, gedrag, etc.), bijv. het werken aan een leercultuur
  • om van daaruit stapsgewijze en geïntegreerd met de andere condities te werken

  De 6 condities kunnen in willekeurige volgorde doorlopen worden.

  Er zijn verschillende manieren om het instrument te gebruiken:

  • individueel door de bedrijfsleider of personeelsverantwoordelijke: om een betere kijk te krijgen op het lerend en 'goestinggevend' vermogen van de eigen onderneming
  • in groep/organisatiebreed: als leidraad van een gezamenlijk verbeteringsproces waarin iedereen in de onderneming stapsgewijs wordt betrokken
  • de combinatie van de twee voorgaande manieren is sterk aanbevolen

  Beschikbaar

  Het instrument kan je terugvinden onder documenten.