Ontwikkeld door
KHLeuven

De Katholieke Hogeschool Leuven - KHLeuven heeft een brochure gemaakt voor haar eigen personeel, naar aanleiding van focusgroepen met het personeel over hun werkbeleving, als opstart van een werkjaar rond werkbaar werk.

Context

De KHLeuven  startte naar aanleiding van het  onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) "werkdruk en stress in Vlaamse hogescholen" in 2006 een driejarig project met het acroniem COMPETA, wat staat voor competentiegerichte taakverdeling.
Aanpak

In het kader van dit project namen heel wat medewerkers deel aan focusgroepen over taakbelasting. De resultaten van dit luik van het onderzoek zijn samen gebracht in een brochure. Met deze brochure wilde men snel terugkoppelen naar het voltallige personeel en hen ook uitnodigen om mee na te denken over mogelijke oplossingen en was als dusdanig de opstart voor het jaarthema "werkdruk" van het CPBW.
Resultaten

In de brochure wordt eerst ingegaan op wat de antwoorden waren op wat een lector/docent "nodig heeft om zijn/haar job graag en goed te kunnen doen". Hierbij komen zowel elementen aanbod wat betreft arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen, maar ook wat betreft arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Vervolgens wordt dieper ingegegaan op de knelpunten om dan een eerste aanzet van oplossingen te formuleren op de diverse niveaus (hogeschool, departement, opleiding, individu).

De brochure kan je terugvinden onder documenten.

Bijhorende projecten

Samen werkt het beter. Naar een synergie van organiseren, werken en leren in hogescholen

 

Contact

KHLeuven - Algemene diensten
Abdij van Park 9
3001 Heverlee

Tel: +32 (0) 16 375 700

www.kuleuven.be/kuleuven/

Voor meer info over het project kan je ook terecht bij Brigitte Lauwers.