Ontwikkeld door
FNV Abvakabo (Nederlandse vakbondsorganisatie binnen onderwijs, welzijns- en gezondsheidssector en openbaar bestuur)

Deze Nederlandse brochure biedt vakbondsvertegenwoordigers handreikingen aan  om praktisch aan de slag te gaan met werkdruk binnen de ondernemingsraad (OR). Naast een toelichting over wat werkdruk is, bevat de brochure praktische instrumenten en tips om in de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Context

De FNV Abvakabo (Nederlandse vakbondsorganisatie binnen onderwijs, welzijns- en gezondheidssector en openbaar bestuur) heeft een brochure opgesteld gericht op vakbondsvertegenwoordigers om hen te helpen praktisch aan de slag te gaan om werkdruk in de eigen organisatie aan te pakken. De brochure wil enerzijds het probleem van werkdruk grijpbaar maken en anderzijds aangeven welke rol de ondernemingsraad (OR) kan spelen en welke oplossingen in de organisatie mogelijk zijn.

Concreet materiaal

Naast een toelichting over wat werkdruk is, gaat de brochure dieper in op de verantwoordelijkheid van de directie, de leidinggevende, de ondernemingsraad en de werknemer zelf en de Nederlandse arbowetgeving. Aan de hand van een aantal typische stellingen in verband met werkdruk wordt het belang van een organisatiebeleid rond werkdruk duidelijk gemaakt. Er is een hoofdstuk specifiek over wat de ondernemingsraad kan doen en de brochure bevat, tenslotte, een checklist met mogelijke maatregelen en tips op het vlak van:

  • de inhoud van het werk
  • contactmogelijkheden en stijl van leidinggeven
  • emotionele belasting
  • werklast
  • werk- en rusttijden, werk-privé
  • regelmogelijkheden
  • monitoren en analyseren
  • werkdrukbeleid

Hoewel het gaat om een Nederlandse brochure, is de informatie ook bruikbaar en inspirerend voor Belgische en Vlaamse organisaties en vakbondsafgevaardigden.

Beschikbaar

De brochure kan je terugvinden onder documenten.