Werkdruk aanpakken in de bouw

  Ontwikkeld door
  NAVB

  Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft twee brochures met powerpoint-presentatie opgesteld over de preventie van stress in de bouwsector. De ene brochure is gericht op werkgevers, de andere op werknemers. Naast informatie over werkstress bevatten de brochures een stappenplan voor een werkstresspreventiebeleid, informatie over wat de werkgever moet doen en wat de werknemer kan doen, veel voorkomende knelpunten in de bouwsector en mogelijke oplossingen, ... Hoewel dit materiaal gericht is op de bouwsector kan het ook voor andere sectoren inspirerend zijn.

  Context

  Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) is het paritaire preventie-instituut van de bouw. De website bevat ondermeer een bundeling van informatie over verschillende thema's die relevant zijn voor welzijn en veiligheid in de bouwsector. Zo kan je er brochures en presentaties over de preventie van stress in de bouwsector terugvinden, telkens gericht op hetzij werkgevers, hetzij werknemers.

  Concreet materiaal

  Beide brochures en presentaties bevatten informatie verduidelijken wat werdruk en werkstress zijn en wat de mogelijke oorzaken ervan zijn in de bouwsector.

  De werkgeversbrochure en -presentatie helpt werkgevers op basis van een stappenplan om werkstress op een systematische manier in de onderneming aan te pakken. Dat gebeurt op basis van vijf stappen:

  • een draagvlak creëren
  • knelpunten detecteren en een diagnose stellen
  • risico's inventariseren en nadenken over mogelijke oplossingen
  • maatregelen uitvoeren
  • evalueren en bijsturen

  Het stappenplan bevat ook een checklist van kritische succesfactoren voor een werkstresspreventiebeleid.

  Tot slot gaan de werkgeversbrochure en -presentatie dieper in op veelvoorkomende knelpunten wat betreft werkstress in de bouwsector en geven mogelijke oplossingen.

  De werknemersbrochure en -presentatie gaan dieper in op de oorzaken van werkstress en hoe stress signalen bij zichzelf te herkennen. De brochure en presentatie lichten toe wat de verplichtingen van de werkgever zijn en bevatten een checklist ter voorbereiding van een gesprek van de werkgever over werkstress binnen de eigen organisatie. Tot slot bevatten de werknemersbrochure en -presentatie tips van wat de werknemer zelf nog kan doen om problemen met werkstress te voorkomen.